Kevättä kaikille! Olen Mauri Heikkinen ja aloitin toukokuun alussa harjoittelijana KYMIEXACT TKI-hankkeessa. Yleisesti ottaen tämän hetkisen kokemuksen perusteella voin kertoa, että TKI-hanke on harjoittelijalle monimuotoinen oppimiskokemus, koska hankkeisiin liittyy yhteistyötä monien eri alojen tekijöiden kanssa.
KYMIEXACT on Kymenlaakson alueen kannalta erinomainen hanke. Siinä otetaan tulevaisuuden tuovat uudet tuulet varmin purjein vastaan. RIS3-alat kehittyvät ja työnkuva sekä yrittäminen muuttavat muotoaan ja koulutuksen tulee osata vastata tarvetta, jotta Kymenlaakso pystyy kilpailemaan Suomessa ja kansainvälisesti. Kymenlaakso, kuten Suomi on väestöltään niin pieni, että on helppoa ja nopeaa aloittaa suoraan toimimaan kuin mikä tahansa tämän hetken edistyneimmistä kaupungeista ja maista.
Opiskelen tuote- ja palvelumuotoilun linjalla kolmatta vuotta Kouvolassa, Xamk:ssa. Opiskeluni ovat olleet tuotemuotoilua ja tutkimustyötä tähän asti, joten päätin hakea KYMIEXACT-hankkeeseen harjoittelijaksi, jotta saisin kokemusta palvelumuotoilusta ja hanketoiminnasta. Vaikka alani on tuote- ja palvelumuotoilu, on kannattavaa osallistua kaikkiin hankkeeseen liittyvään toimintaan ja oppia niistä, kuinka hanketoiminta käytännössä etenee.

Mauri Heikkinen