Hyria koulutuksen mukaanlähtö Jatkoväylän tapahtui yhteistyöoppilaitoksen Keudan kutsusta, mistä olemme lämpimästi kiitollisia. Keudan puolelta hankepohjustusta ja –valmistelua oli tehty noin vuoden ajan ja Uudenmaan aluekokeiluverkostoa kootessa myös Hyria sai kutsun Jatkoväylän hankeverkostoon. Näin jälkikäteen voi todeta, että hankevalmistelussa oltiin hyvin ajan hengessä ellei peräti jopa hiemaan aikaa edellä, sillä samankaltaisia hankkeita sai rahoitusta samassa haussa että myös tämän jälkeenkin samainen sujuvat siirtymät (ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluun) ja kokonaisopintoajan pidentäminen ovat olleet kehittämisen kohteena erinäisissä hankesuunnitelmissa.

Uudenmaan Ohjatusti yrittäjyysosaajaksi -aluekokeilun toimijoita ovat Haaga-Helia aokk, Keuda ja Hyria.  Haaga-Helia aokk:n kanssa ei ollut aiempaa systemaattista yhteistyötä takana, joten oli suorastaan jännittävää aloittaa heidän kanssa näin tärkeän asian äärellä hankeyhteistyötä.  Keuda, tuo lähellä oleva pätevä kilpailija ja rakas yhteistyökumppani, oli Hyrialle tuttu useista erinäisistä hankeverkostoista ja kehittämistapaamisista mm. vankilakoulutuksen kehittämisen äärellä, mutta allekirjoittaneen oma henkilökohtainen intressi nosti tässä kohden päätään: itseltäni uupui oma henkilökohtainen verkosto  Keudan, kuten myös Haaga-Heliankin kohdalla. Hankkeen lähestyessä loppuaan, koemme Hyriassa olevamme äärimmäisen onnekkaita saadessamme tehdä työtä näiden upeiden, osaavien ja innostavien persoonallisuuksien kanssa. Koen, että hanketoimijoiden välille on syntynyt hyvä, syvä, luottamuksellinen ja pitkälle kantava yhteistyösuhde, jonka äärelle voi palata myöhemminkin Jatkoväylä-hankkeen päätyttyä.

Aluekokeilun nimestä päätellen, meidän siis tuli toiminnassamme keskittyä yrittäjyyteen ja ohjaukseen, mieluiten jopa yhdistää nämä kaksi asiaa. Yrittäjyyspolulla eli yrittäjyyden, yritystoiminnan ja liiketoiminnan alueilla aluekokeilussa teimme mm. opetussuunnitelma-arviointia (ammatillinen 2. aste, amk-taso), projektioppimisen toteutusyhteistyötä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa, vertaisoppimista sekä yhteinen 24 h-yrittäjyysleiri. Opettajien kohtauttaminen ja mukaansaaminen em. toimintoihin on tuonut konkretiaa tekemiseen ja oman ”vastinparin” kanssa keskustelu on myötävaikuttanut tekemisten jatkuvuuteen myös tulevaisuudessa. Yrittäjyysleiri oli iso ponnistus ja siitä onkin hankkeen loppuraportissa oma kuvauksensa.

Aluekokeilun toinen teema – ohjaus – oli myös erittäin ajankohtainen teema. Hankkeen yli puolivälin odoteltiin ja selviteltiin ammatillisen koulutuksen reformia ja sen vaikutuksia ammatillisen koulutuksen eri prosesseihin ja käytänteisiin, ja hankkeen toteutuksessa oli sen myötä pienoisia haasteita konkretisoida ammatillisen koulutuksen ohjauskäytänteiden kehittämistä Jatkoväylän viitekehyksessä. Paljon oli talon sisällä meneillään, paljon oli kysymysmerkkejä ilmassa ja kuitenkin meillä oli lupauksia hankesuunnitelmassa lunastettavana. Laurea ammattikorkeakoulun kanssa toteuttavat P2P-opinnot toivat mukanaan myös omanlaisensa tarpeen ohjauksessa: Asiakaslähtöisen ohjauksen tarpeen, kun ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija lähtee AMK-ympäristöön amk-opiskelijoiden kanssa suorittamaan perustutkintoonsa sisällytettäviä AMK-opintoja. Hankkeen aikana toteutettiin Hyrian opinto-ohjaajille kokonaisvaltaisen ohjauksen kehittämisen näkökulmasta ohjauksen työpaja-sessiota Haaga-Helian fasilitoimana. Nämä saivat runsaat kiitokset osallistujilta.

Eli summa summarum: tyypilliset hanketyön ominaispiirteet ovat olleet läsnä myös Jatkoväylä-hankkeessa. Hankkeen isoon verkostoon tutustuminen on vaatinut aikaa ja hetkittäin omaksumiskyky on ollut koetuksella muun työn ohessa. Asioita on saatu hyvään vauhtiin, ja sehän tarkoittaa vain, että työ jatkuu jatkuvan kehittämisen otteella. Kiitos kaikille, ja kuten Napoleon Hill totesi: ”A goal is a dream with a deadline”.

Lämmöllä,
Anne Miettinen,
kehityspalvelupäällikkö
Hyria koulutus