Perustimme yhdessä kahden muun ensimmäistä vuotta metsätalousinsinööriksi opiskelevan nuoren miehen kanssa (Eetu Mökkönen, Wertti Särkimäki) CFF-yrityksen. Nimi CFF tulee sanoista Clean Finnish Forest. Haluamme yrityksemme nimellä kertoa Suomen luonnon puhtaudesta ja ainutlaatuisuudesta moneen muuhun maahan verrattuna. Puhdas suomalainen luonto mahdollistaa yrityksemme olemassaolon, sekä luontoretkien järjestämisen Suomen mahtavissa ja jylhissä metsämaisemissa, Mikkelissä.

 

 

Idea yrityksen perustamisesta vireää

Aloitimme elokuussa metsätalousinsinööriopinnot, opinnot ovat meille kaikille ensimmäiset lukiosta valmistumisen jälkeen. Syyskuussa saimme kuulla mahdollisuudesta osallistua koulussamme (XAMK, Mikkelin kampus) ensimmäistä kertaa järjestettävälle nystartup-kurssille, jonka aikana on tarkoitus oppia oman yrityksen pyörittämisestä. Kurssin aikana osallistujat perustavat oikealla rahalla toimivan ny-yrityksen ja pyörittävät sitä lukuvuoden ajan. Toimiala on täysin vapaavalintainen. Itseäni yrittäminen on alkanut viime vuosina kiinnostaa sen luomien mahdollisuuksien ja omavaltaisuuden vuoksi. Halusin ehdottomasti kurssille ja myin idean kurssille osallistumisesta onnistuneesti nykyisille yrityskumppaneilleni Wertille ja Eetulle.

Yritysidea

Syyskuussa aloimme yrittäjyyskurssilla kuumeisesti miettiä yrityksen toimialaa. Mikä se voisi olla? Vastaus löytyikin ihan neniemme edestä. Metsä, jossa olemme viettäneet lähes puolet ammattikorkeakoulussa oloaikamme lumettomasta ajasta olisi ala, joka on meille ominainen. Pidämme Suomen luontoa suuressa arvossa, ja aloimme miettiä mitä luontoon liittyvää yrityksemme voisi tarjota. Hyödykkeiden tuotannon aloittaminen ja siihen liittyvät ongelmakohdat olisivat vieneet niin paljon aikaa lyhyehköltä yrityksen toimimisajalta, että päädyimme palvelun myymiseen. Mitä metsäalaa opiskelevat opiskelijat osaisivat luonnossa parhaiten tehdä? No tietenkin esitellä puita, pensaita, aluskasvullisuutta, luonnon monimuotoisuutta. Palvelumme oli löytynyt: luontoretkien järjestäminen.

Palvelun muotoilu

Jonkin aikaa tuumittuamme aloimme tutkia Mikkelissä yöpyneiden määrää, ja kävimme Mikkelin matkailupalveluissa tiedustelemassa minkälainen volyymi ulkopaikkakuntalaisten/ulkomaalaisten vierailulla Mikkelissä on. Saamiemme tietojen perusteella päädyimme valitsemaan kohderyhmäksemme ulkomaalaiset. Uskomme suomalaisten tietävän luonnosta sen verran, että heidän kiinnostuksensa olisi todennäköisesti hyvin rajoittunutta ja varautunutta luontoretkeämme kohtaan, sen luonteesta johtuen.

 

 

Jatkokehittely

Jatkoimme liikeideamme työstämistä, ja mietimme paikkaa, jossa voisimme kaupallista toimintaa luontoretkien muodossa harrastaa, se kun ei enää lukeudu jokamiehenoikeuksiin. Saimmekin lopulta käyttöömme XAMKin omistamia maita Mikkelin Otavassa. Kävimme paikan päällä tekemässä pintatiedustelua ja kuvaamassa luontoa. Emme kuitenkaan kokeneet saanemme tarpeeksi tietoa kyseisestä metsäalueesta ja päädyimme järjestämään kokeellisen luontoretken. Tarjosimme vaihto-opiskelijoille mahdollisuutta päästä ilmaiselle luontoretkelle grillieväineen ja juomineen, mutta emme saaneet riittävästi kiinnostuneita ajankohdasta johtuen. Järjestimme lopulta koeluontoisen luontoretken yrityksen keskenämme. Kiersimme luonnossa esitellen samalla englanniksi luontoa toisillemme. Puolessa välissä retkeä pysähdyimme viihtyisään paikkaan rakennetulle leirinuotiopaikalle. Siellä paistelimme makkaraa, söimme pipareita glögin kera, sekä nautimme luonnon rauhasta kuvaten samalla retkeämme.

Nykyhetki

Tänään on tammikuun 16. päivä. Olemme perustaneet yrityksellemme kotisivut, sekä instagram-tilin. Tänään kävimme esittelemässä yritystoimintaamme mahdolliselle yhteistyökumppanillemme. Toivon mukaan alamme tekemään yhteistyötä ja hotellin asiakkaat pääsevät nauttimaan laadukkaista luontoretkistä meidän kanssamme!

Clean Finnish Forest NY

Sauli Selkälä, Wertti Särkimäki, Eetu Mökkönen

 

Yrittäjäksi – opiskelijoille tukea yrittämisen alkuun –hankkeessa kehitetään yrittäjyyden polkuja opiskelijoille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta (01.05.2017 – 31.08.2019) rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä. Syksyn 2017 aikana XAMKissa on lähdetty toteuttamaan NY Start Up-ohjelmaa ja tämän lisäksi tarjoamaan opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia innostua ja oppia yrittäjyydestä. NY Start Up -ohjelma starttasi syyskuussa Mikkelin kampuksella. Tässä 10 opintopisteen kokonaisuudessa korkeakouluopiskelijat perustavat lukuvuoden ajaksi monialaisen, oikealla rahalla toimivan miniyrityksen.

 

Jaa sivu