Digiosaajasta yrittäjyyteen –koulutuskokonaisuuteen haku alkaa 11.1.2021 ja päättyy 7.2.2021. Koulutuskokonaisuus kestää 8.3.2021 – 30.11.2021.

Aloita tulevaisuutesi rakentaminen nyt ja kehitä omia digitaitojasi ja liiketoimintaosaamistasi!

Verkkokoulutus mahdollistaa osallistumisen kaikkialta Suomesta.

Duunaa tulevaisuutesi: Vahvista asemaasi työmarkkinoilla, työllisty nopeammin tai innostu yrittäjyydestä.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä ja aloituspaikkoja on 100. Koulutus toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi. Opinnot tapahtuvat verkossa, Open Learn –oppimisalustalla.

Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille sekä yrittäjäksi ryhtymistä harkitseville. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Koulutuksen tavoitteena on:

Koulutuskokonaisuudessa saat käytännön työkaluja johtaa itseäsi ja työuraasi sekä yrittäjyyspolkuasi.
Saat eväitä kehittää liiketoimintaosaamistasi digitaalisessa toimintaympäristössä tutustumalla mm. virtuaalityöskentelyyn sekä muotoiluajattelun, ohjelmistorobotiikan ja oman osaamisen vahvistamisen mahdollisuuksiin.
Lisäät tietotaitoasi tulevaisuuden työelämätaidoista ja henkilöbrändäyksestä.
Mahdollistat osaamis- ja koulutustasosi nousun sekä jatkuvan, koko eliniän kestävän oppimisen.

Koulutuskokonaisuus pitää sisällään laajasti mielenkiintoisia osa-alueita, joilla vahvistat omia asiantuntijan ja kehittäjän taitojasi sekä kyvykkyyttä osallistua työmarkkinoille työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelun aloittamiseen sinulla tulee olla valmiudet ja välineet korkeakouluopintoihin ja verkossa tapahtuvaan itsenäiseen opiskeluun sekä sähköpostitili.

Koulutus toteutetaan 7 ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat LAB, Laurea, Vaasa, Lappi, Kajaani, Tampere sekä Xamk. Koulutushanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

Yhteisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot:

Duunaa tulevaisuutesi opintojakso 20 op:

Digiyrittäjyyden perusteet, 5 op (8.3. – 31.5.2021)
Itsensä johtaminen/Läsnä etänä, 5 op (1.4. – 30.6.2021)
Digitaalinen henkilöbrändäys, 5 op (1.5. – 31.8.2021)
Kehittyvä ammattilainen, 5 op (1.5. – 30.6.2021)

Valinnaiseen opintokokonaisuuteen kuuluvat: (opiskelija valitsee näistä kaksi kurssia yht. 10 op)

Muotoiluajattelu, 5 op (1.5. – 30.6.2021)
Tulevaisuuden digitaidot, 5 op (1.6. – 31.8.2021)
Asiakasymmärrys menestystekijänä, 5 op (1.9. – 31.10.2021)
Tuonti ja vienti osana suomalaisen yrityksen kansainvälistymistä, 5 op (1.9. – 31.10-2021)
Ohjelmistorobotiikka ja data-analytiikka tulevaisuuden liiketoiminnassa, 5 op (1.10. – 30.11.2021)

Koulutuskokonaisuuden yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. 30 opintopistettä vastaa 810 tuntia eli 100 opiskelupäivää.

 

Teksti: Satu Hynynen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu