Digillä Duuniin! -hankkeelle tekemäni harjoittelun aikana pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan verkossa tapahtuvaa digivalmennusta eteläsavolaisille nuorille. Viisi verkkotapaamista sisältänyt valmennusjakso oli toinen laatuaan tässä hankkeessa ja siinä keskityttiin työelämävalmiuksien ja -taitojen edistämiseen.

Työelämätietouden lisääminen osoittautui tarpeelliseksi, sillä läheskään kaikki nuoret eivät tunne hyvin työelämän pelisääntöjä, työntekijän oikeuksia taikka tiedosta sitä, millaisin eri tavoin töitä ja harjoittelupaikkoja voi etsiä tai omaa osaamistaan tuoda esille ja markkinoida sitä vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena oli myös antaa tietoa yrittäjyydestä tarjoamalla konkreettisia esimerkkejä yritystarinoiden ja vierailijaksi saapuneen mikkeliläisen Eepin grillin perustaneen yrittäjän vierailun muodossa.

Vaikka kaikki ei aina sujunut täysin suunnitelmien mukaan ja yhteyksien muodostamisessa sekä toimintavarmuudessa saattoi silloin tällöin olla ongelmia, oli kokemus kaikin puolin antoisa. Verkossa työskentely, headseteillä ja chatissa kommunikointi tulivat nopeasti luonteviksi. Osallistujat kokivat päässeensä ääneen halutessaan ja olivat aktiivisia. Yllätyinkin hieman siitä, miten vilkasta keskustelua nuoret kävivät verkossa, esimerkiksi yrittäjän vierailun aikana chatiin tuli kysymyksiä solkenaan.

Välillä valmennuksissa poikettiin aiheesta, vaihdettiin kuulumisia ja juteltiin niitä näitä. Vapaamuotoisempi keskustelu sekä päivän aiheeseen liittyvien pelien tai tietovisojen kokeileminen toivat hyvää vaihtelua ohjelmaan ja olivat omiaan luomaan positiivista ilmapiiriä. Valmennusten päätyttyä tapasimme vielä koko porukan kanssa kasvokkain, kun kokoonnuimme yhdessä viettämään mukavaa päivää flipperi- ja arcade-pelihallissa.

Vaikka verkon kautta tarjottavassa valmennuksessa voi olla haasteita sekä tekniikan että ohjaamisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta, eikä se täysin vastaa tai korvaa kasvokkaisia kohtaamisia nuorten kanssa tehtävässä työssä, on sille ehdottomasti paikkansa: Nuorilta saadun palautteen perusteella työelämäosaaminen oli valmennusjaksolla lisääntynyt, etenkin sosiaalisen median käytöstä työnhaussa ja yrittäjyydestä saadun tiedon katsottiin olleen hyödyksi. Jotkut olivat myös löytäneet uusia innostuksen kohteita.

Erityisesti digivalmennus voi olla hyödyksi pienten paikkakuntien nuorille, jotka eivät muuten pääse helposti palveluiden tai vastaavan koulutuksen ääreen. Valmennusten järjestäminen oli hyvää oppia myös itselleni ja hankkeelle tarjoten arvokasta kokemusta ja paljon ajatuksia siitä, mihin suuntaan nuorille verkon kautta tarjottavia palveluita ja ohjausta kannattaa kehittää. Digivalmennuksia kehitetäänkin edelleen ja niitä järjestetään jatkossakin Digillä duuniin! -hankkeessa.

 

Ville Eerikäinen, Digillä duuniin! -hankkeen harjoittelija

 

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa kehitetään nuorten työllisyyttä tukevia palveluita Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, yrittäjyyttä, pelillisyyttä sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen. Hankkeen osatoteuttaja on Otavan Opisto. Hanke alkoi 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2020. Hanketta rahoittavat toteuttajatahojen ohella Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.