Kirjoittaminen voi tuottaa hyvinvointia. Se voi lievittää stressiä sekä ahdistusta, ja vähintäänkin tarjota mieluisaa tekemistä ja muiden saman henkisten ihmisten seuraa. Juuri tästä syystä, ja tietenkin koska rakastan kirjoittamista, halusin toteuttaa opinnäytetyöni PeliKlaanin Osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä – hankkeessa.

 

Opinnäytetyöni puitteissa toteutin yhteistyössä PeliKlaanin kanssa luovan kirjoittamisen elementtejä sisältävän ryhmän työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville. Ryhmä kokoontui huhti-toukokuussa yhteensä 6 kertaa, kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmän toimintaympäristönä oli Discord-verkkosivusto, mikä mahdollisti hyvin sekä äänen että videon jakamisen, kuin myös tehtävänantojen antamisen kirjallisesti. Kirjoitustehtävät toteutettiin Padletissa, ja linkki Padletiin löytyi aina jokaisen tehtävän alta. Näin tehtävien palautus oli mahdollisimman helppoa.

 

Ryhmän toteutus perustui hyvinvoinnin pedagogiikalle, kirjallisuusterapialle ja tulevaisuusajattelulle. Toteutuksessa hyödynnettiin muun muassa Sitran Tulevaisuustaajuus – työpajojen rakennetta ja tehtäviä.  Kuuden kerran ryhmä muodosti kaaren, jonka alussa tutustuttiin sekä itseemme että toisiimme, mietittiin nykyhetkeä ja pohdittiin omia voimavarojamme. Kolme keskimmäistä kertaa muodostivat Tulevaisuustaajuus – työpajojen ”haasta-kuvittele-toimi” – rakenteen herättelemällä osallistujia pohtimaan omia stereotypioitaan kymmenen vuotta vanhemmista ihmisistä, kuvittelemaan toivomiaan tulevaisuuksia ja pohtimaan keinoja saavuttaa haaveensa. Ryhmän lopussa annettiin luovuuden virrata ja nautittiin kirjoittamisesta muun muassa ”sanasukelluksessa”.

Ryhmän loppukartoituksessa saadussa palautteessa korostui, että osallistujat kokivat saaneensa jotakin positiivista elämäänsä ryhmän kautta. Osallistujat mainitsivat saaneensa mielekästä tekemistä, positiivista palautetta, kokeneensa tehtävistä käydyt keskustelut hyvinvointiaan tukevina ja pitäneensä siitä, että jokaista kuunneltiin ryhmässä. Tehtäviä pidettiin selkeinä, ja pääsääntöisesti niiden koettiin saaneen osallistujat pohtimaan itseään ja tulevaisuuteensa liittyviä haaveita sekä keinoja niiden toteuttamiseksi.

 

Minulle kirjoittamiseen pohjautuvan ryhmän suunnittelu, toteuttaminen ja ohjaaminen verkon kautta oli uusi, mutta hieno kokemus. Oli mahtavaa huomata, kuinka jännitin alussa yhtä paljon osallistujien kanssa, mutta lopussa juttelimme rennosti aivan kuin olisimme toimineet yhdessä jo pitkään. On haikeaa päättää tämä ryhmä, mutta kenties pääsen vielä joskus toteuttamaan sen uudestaan. Ei siis hyvästi, vaan näkemiin.

Kirjoittaja: Elina Aaltonen, Sosiaalialan ylemmän amk:n opiskelija

Kannen kuva: Pixabay