Xlabin yritys(- ja yrittäjyys)kiihdyttämön, Road to *ship, starttasi verkossa 19.5.2020. Road to *ship –kesäkiihdyttämön tarkoituksena on auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita sekä opiskelijatiimejä kehittämään omia taitojaan ja yritysideoitaan. Nimikin jo kertoo, että tarkoituksena on sparrata ideoita valmiiksi osallistumaan *ship Startup Festival –tapahtumaan elokuussa.

KICK OFF aloitustilaisuuden tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijat ja tiimit järjestäjiin sekä käydä läpi perusasioita niin kesän kuin yrittäjyyden näkökulmasta. Linjoille saapui noin 30 yrittäjyydestä innostunutta, suurin osa Xamkin opiskelijoita eri aloilta ja taustoilta. Verkon kautta järjestetty tapahtuma toi yhteen opiskelijoita yllättävilläkin tavoilla. Opiskelijoiden kysymyksiin vastattiin niin järjestäjien kuin muiden opiskelijoiden osalta ja omia kokemuksia ja vinkkejä jaettiin chatin kautta. Mukana oli jopa tietoa ja käännösapua opiskelijatiimin ideaa vastaavasta yrityksestä Itävallasta!

Opiskelijoiden ideat ja osaamiset ovat laajalti erialoilta ja yritysideoita on sovelluksista ja ohjelmistoista hyvinvointiin, rakentamiseen, logistiikkaan sekä muotoiluun. Kaikilla mukana olevilla opiskelijoilla ei ole omaa ideaa työstettävänä, vaan he tarjoavat omaa tietotaitoaan tiimien käyttöön kiihdyttämön aikana. COACHING -mentorointisessioiden aikana tiimien, opiskelijoiden ja mentorien välisten keskustelujen kautta  tiimit saavat palautetta,  neuvoja  sekä  työkaluja  seuraavan  kehitysaskeleen  ottamiseksi.  Tavoitteena ei ole saada kesän aikana valmista yritystä tai tuotetta markkinoille, vaan auttaa opiskelijoita hiomaan nykyisiä ideoitaan sekä antaa heille välineitä tulevaisuuden yrittäjyyttä varten. Lyhyet mentorointiajat kannustavat tehokkuuteen ja joustavuuteen. Mentoroinnin aikana paneudutaan tiimien esille nostamiin ongelmiin ja asioita työstetään tapaamisten välissä.

Kiihdyttämön järjestäminen verkossa mahdollistaa yhteisen keskustelun helposti erialojen ja kampusten välillä. Yhteinen viestintäkanava ja viikoittaiset Help Desk –tapaamiset toimivat osaamisen jakamiseen helposti ja nopeasti. Ensimmäisen Help Desk –tapaamisen kautta ideoille saatiin palautetta ja myös kannustavaa keskustelua ideoiden ympäriltä. Tapaamisen aikana myös niin sanotut vapaat talentit, eli opiskelijat ilman omaa yritysideaa, saatiin linkitettyä uusien tiimien tueksi. Usealla vapaalla talentilla on myös jollakin tasolla oleva oma yritysidea, jota on nyt yhdessä ohjeejien kanssa lähdetty kehittämään.

Kiihdyttämöön osallistuneista opiskelijoista suurin osa haluaa osaamisen lisäksi kerryttää opintopisteitä yrittäjyysopintojen kautta. Osa opiskelijoista on mukana kiinnostavan sisällön takia, eivätkö ole niin tarkkoja kerrytetyistä opintopisteistä. Sisällön osalta kiinnostavia osa-alueita opiskelijoiden mielestä ovat toimivan tiimin rakennus, konkreettisen liiketoimintasuunnitelman luominen, tietoa idean suojaamisesta ja yrittäjyyslaista sekä miten ideaa voi kehittää konkreettisesti ja tuottavaksi yritykseksi. Myös verkostoituminen, kokemukset sekä työelämän taidot ovat opiskelijoille tärkeitä. Näihin pyrimme panostamaan kesän aikana.