On aika kiittää ja kumartaa kuluneista parista vuodesta VALO-hankkeessa. Saimme työskennellä upeiden lapsiperhepalveluiden ammattilaisten, taiteilijoiden ja muiden lastenkulttuurin parissa työskentelevien toimijoiden sekä sosionomi- ja palvelumuotoilun opiskelijoiden kanssa. Mukana hankkeen kehittämistehtävissä, ryhmissä ja tapahtumissa olivat tietysti myös lapsiperheet, joille suunnattuja palveluita ja niihin ohjautumista VALOssa kehitettiin.

 

Viimeisiin kuukausiin mahtui vielä monenlaista tekemistä palvelumuotoilun ja kulttuurihyvinvoinnin teemoissa. Järjestimme avoimia taidetapahtumia, Valon tanssi –taidepajaryhmän sekä verkkotyöpajoja, joissa pohdittiin taidetoiminnan juurtumista osaksi lapsiperhepalveluita Etelä-Kymenlaaksossa sekä perehdytettiin ammattilaisia profiili-työkalun käyttöön. Lisäksi toteutimme verkkotyöpajoja ja yhteisen julkaisun bulgarialaisen kumppanimme kanssa.

 

Kokoamme vielä alkuvuodesta kaikki Xamkin osatoteutuksessa syntyneet tuotokset ja julkaisut verkkosivuillemme. Näitä ovat esimerkiksi Lapsiperheiden profiilikortit, joita voi käyttää esimerkiksi perheiden tuen tarpeiden kartoittamiseen, palvelupolkujen suunnittelemiseen tai monialaisen yhteistyön kehittämiseen sekä Valon pilkahduksia – Pieni kirja taidekokeiluista lapsiperheiden kanssa, jossa käydään läpi kaikki hankkeen taidetoiminnan kokeilut taidepajaryhmistä yksittäisiin taidetapahtumiin. Kirja on suunnattu erityisesti lapsiperhepalveluiden ammattilaisille vinkkikirjaksi lapsiperheiden taidetoiminnan järjestämiseen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Profiilikorttien ja kirjan visuaalisesta ilmeestä vastasi graafinen muotoilija Saara Kumpulainen. Materiaaleja löytyy myös Socomin VALO-hankkeen verkkosivuilta: http://www.socom.fi/valo/ Hankkeessa tuotettu materiaali on vapaasti hyödynnettävissä kehittämisen ja koulutuksen tukena. Aineiston kaupallinen käyttö on kielletty.

Muun muassa moniammatillinen yhteistyö ja palvelumuotoilun visuaaliset menetelmät loivat uusia malleja lapsiperheiden palveluihin ohjautumiseen. Kuvitus: Tiina Ikkonen.

Toivomme, että olemme hankkeen aikana voineet luoda hyödyllisiä ja toimivia malleja ja työkaluja sekä lapsiperhepalveluiden ammattilaisille, että taiteilijoille, jotka tekevät arvokasta työtä perheiden ja lasten parissa. Toivomme myös, että olemme voineet tarjota perheille unohtumattomia kokemuksia ja elämyksiä taiteen parissa ryhmissä ja tapahtumissa. Valon matka on ollut meille inspiroiva ja opettavainen, täynnä merkityksellisiä kokemuksia ja liikuttavia kohtaamisia.

yhteistyöstä kiittäen

Tiina ja Tanja