Mitä sinulle tulee mieleen ilmaisusta ’oikeus tulla unohdetuksi’? Ei, sanojen hieman synkästä kaiusta huolimatta kyse ei ole erakoitumisesta ja linnoittautumisesta kotiin, jossa lopulta kuolemme yksin kaikkien hylkäämänä.

Digitaalisessa maailmassa meistä kerätään kaiken aikaa valtavasti tietoa erilaisiin rekistereihin. Oikeus tulla unohdetuksi tarkoittaa sitä, että meillä on oikeus tarkistaa rekisteritietomme ja vaatia rekisterinpitäjää tarvittaessa poistamaan ne. Esimerkiksi virheelliset ja vanhentuneet tiedot on hävitettävä. EU:n tietosuoja-asetuksessa viitataan tietosubjektin oikeuteen saada tietonsa pyyhittyä pois (right to erasure, 17 art.)

home-284123_1280

Ylen uutisen mukaan vain harva kuitenkin tuntee tietosuojaan liittyvät oikeutensa.

Kansalaisten hämmennystä voi osaltaan lisätä myös Euroopan ja Yhdysvaltojen erilainen linja tietosuojakysymyksissä. Näkemyserot eivät ole juuri kaventuneet. EU pyrkii suojelemaan kansalaistensa yksityisyyttä, kun taas Atlantin takainen linja perustuu verkkoliikenteen valvontaan ja vapaaseen tietojen keräämiseen – ainakin siinä merkityksessä, ettei yritysten tarvitse kertoa, mitä niiden keräämillä tiedoilla tehdään.

Itävaltalainen Max Schrems lähti ristiretkelle Facebookia vastaan. Hän nosti kanteen, jonka seurauksena ns. turvasatamasopimus kaatui. Sopimus oli mahdollistanut EU:n kansalaisten tietojen siirtämisen yhdysvaltalaisille palvelimille. Päätös ei suinkaan hävitä vakoilua verkosta, mutta saattaa vaikeuttaa sitä.

Pari vuotta sitten Google taipui tarjoamaan verkkolomakkeen, jolla voi vaatia omia tietojaan poistettavaksi. Tämän tapauksen taustalla vaikutti Espanjan tietosuojaviranomainen ja talonsa ulosmittausta koskevien uutisten verkkonäkyvyydestä suivaantunut kansalainen M. Gonzales.

On huomattava, että vain sivun ylläpitäjä voi poistaa tiedot kokonaan. Google voi estää vain tietojen näkymisen hakutuloksissa. Yhtiö on myös perustanut ulkopuolisen komitean, jonka tavoite on auttaa sitä löytämään tasapaino vapaan tiedonvälityksen ja yksityisyyden suojan välillä.

Se, kuinka realistista tietosuojaperiaatteiden toteutuminen lopulta on, jää avoimeksi. Erään tulkinnan mukaan tieto on pysyvää, kun se on ollut Internetissä 20 minuuttia.

Moni meistä muistaa kyllä huolehtia tietoteknisten laitteiden päivityksistä ja tietoturvasta, mutta on hyvä käytäntö tehdä säännöllisin väliajoin myös henkilökohtainen tietosuojatarkistus – ainakin siihen jäävuoren huippuun, joka on kaikkien nähtävillä.

Mitä hakukone kertoo sinusta?

Teksti: Miia Kosonen

TKI-asiantuntija, digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuskeskus Digitalia