Hankkeemme opintomatka Irlantiin viime syksynä antoi paljon ajattelemisen aihetta. Heti tuoreeltaan ja edelleenkin, pitkän pohdinnan ja taustatyön jälkeen, vastuullisen matkailun kehittämisen keskiöön nousevat yhteistyö ja yritysverkostot. Kävi myös selväksi, että profiloituminen vastuulliseen matkailuun vaatii selkeitä yhteisiä periaatteita ja toimintamalleja sekä pitkäjännitteistä työtä ja sille resursseja.

Opintomatkamme pääkohteena oli Burrenin alue Irlannin länsirannikolla Wild Atlantic Way -reitin varrella. Tutustuimme Burren & Cliffs of Moher Geoparkin ja siihen tiivisti kytkeytyvän Burren Ecotourism Network (B.E.N.) -verkoston toimintaan sekä Wild Atlantic Way -reitin kehittämiseen.

 

Cliffs of Moher on Burrein alueen ja koko Wild Atlantic Way -reitin suosituin kohde. Siellä vierailevat päiväkävijät jättävät alueelle hyvin vähän rahaa.

Ohjelmassamme oli vierailuja yrityksiin, jotka ovat mukana B.E.N. verkostossa ja/tai kuuluvat Ecotourism Ireland -järjestöön. Tutustuimme yritysten palveluihin ja kuulimme yrittäjien näkemyksiä vastuullisesta matkailusta sekä matkailun kehittämisestä yleisesti. Lisäksi meillä oli kolme sovittua tapaamista matkailu- ja sidosryhmäorganisaatioiden edustajien kanssa.

 

Yritysverkostolla oltava selkeät periaatteet, toimintatavat ja resursseja

B.E.N.-verkosto koostuu geoparkin alueella toimivista ja sen eettisiin periaatteisiin (”code of ethics”) sitoutuneista yrityksistä. Verkoston tavoitteena on kehittää Burrenista kansainvälisesti tunnettu kestävän matkailun alue ja siten turvata alueen taloudellinen ja sosiaalinen kasvu sekä sen yhteisöjen, ympäristön ja kulttuuriperinnön kestävä kehitys. Verkosto muodostui vuonna 2008 Burren and Cliffs of Moher Geoparkia edeltäneen hankkeen myötä.

Geoparkin alueella on vastuullisen matkailun periaatteiden lisäksi määritelty niihin perustuvat vastuullisuuden indikaattorit ja kriteerit yrityksille. Yrityksen on luotava itselleen ympäristöohjelma ja toimintasuunnitelma ja ryhdyttävä toteuttamaan niitä sekä huolehdittava ohjeiden mukaisesta markkinoinnista ja vieraiden opastuksesta. Hankintojen on oltava ympäristöystävällisiä ja liikkumisessa on suosittava ja suositeltava kestäviä vaihtoehtoja. Yritysten on käytävä Leave no Trace -koulutus ja noudatettava ohjelman periaatteita.

Verkostolla on aina valittuna vetäjä ja verkostoon kuuluville on määritelty jäsenmaksu. Maksu riippuu yrityksen työntekijöiden määrästä ja vaihtelee välillä 350-1000 euroa/vuosi. Maksuun sisältyy yhteinen markkinointistrategia ja sen toteuttaminen yhteisellä markkinointiviestinnällä, useita koulutuksia, tilaisuuksia sekä muut yhteiset operaatiot. Uusille verkostoon mukaan haluaville yrityksille on tarjolla käytännönläheisen koulutusohjelma, joka auttaa yritystä saavuttamaan verkostoon liittymisen kriteerit. Geopark tukee verkoston toimintaa, mutta ei rahoita sitä.

 

 

B.E.N. -verkoston ja leave no Trace -verkoston logot olivat yritysten verkkosivuilla näkyvissä.

 

Lokakuussa 2017 B.E.N.-sivuston mukaan verkostossa oli 48 varsinaista jäsentä, mutta marraskuussa vain 39. Kuulemamme mukaan yrityksiä tulee ja menee, mutta verkoston toiminnan kannalta olennainen on vahva ja riittävän laaja ydinjoukko.

 

Alueen maine perustuu yritysverkoston toimintaan

Verkoston yhteinen markkinointistrategia ja sen toteuttaminen on jäsenille merkittävä etu. Verkoston jäsenyritysten tarjonta matkailijoille on verkossa esillä Visit the Burren -portaalissa. Siellä kerrotaan myös verkoston toiminnasta. Sivuston ja tapaamiemme yrittäjien kanssa käymiemme keskustelujen perusteella verkoston yhteistyö markkinoinnissa ja tuotekehityksessä sekä erilaisissa projekteissa on tiivistä.

Hyvä esimerkki B.E.N. -verkoston yhteistyöstä on Burren Food Trail. Sen kantavana ajatuksena on paikallisen ruoan arvostus ja tarjoaminen matkailijoille. Mukana on maatiloja ja puutarhoja, elintarvikkeiden valmistajia, ravintoloita sekä muita yrityksiä, jossa tuotteita on myynnissä. Syksyllä Food Trailissa oli yhteensä noin kolmenkymmentä yritystä. Kohdeyrityksistämme useat olivat mukana ja ilmeisesti yhteistyö on ollut tuloksellista, sillä yrittäjät kertoivat siitä innostuneesti.

 

Burren Fine Food& Wine -ravintolan yrittäjä oli hyvin sitoutunut Food Trail -yhteistyöhön.

Food Trail ei ole vain yksi reitti. Käyntikohteet on koottu neljän eri ruokateeman alle ja kaikista teemoista on verkossa omat esittelynsä yhteystietoineen. Sekä verkossa että printtinä on saatavissa myös karttaesite, jossa teemat ja kohteet on esitelty. Lisäksi alueella järjestetään ruokatapahtumia ympäri vuoden. Food Trailin yritysten on täytettävä laatukriteerit, joihin sisältyy mm. se, että asiakkaille on osattava kertoa ruoan alkuperästä ja alueen ruokakulttuurista.

Jokaisessa Food Trailin ravintolassa on oma Burren Food Traili -erikoisannoksensa, “ Signature Dish”. Useissa niistä käytetään suositun käyntikohteen, Aillwee Caven, maatilapuodin (”Farm Shop”) yhteydessä toimivan Burren Gold Cheese  -juustolan tuotteita. Maatilapuodissa oli runsaat valikoimat muitakin pääasiassa alueella tuotettuja elintarvikkeita ja juomia. Muissakin yrityksissä vieraillessamme oli merkillepantavaa, miten hyvin Food Trail – materiaalit olivat esillä, kuinka yrittäjät kertoivat ylpeinä alueen elintarvikkeista ja miten näkyvästi tarjonnassa hyödynnettiin verkoston muiden jäsenten tuotteita.

 

Aillwee Caven maatilapuodissa oli hyvät valikoimat paikallisia tuotteita.

Ruokamatkailun kehittäminen ja Food Trail ovat saaneet  kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta myös erilaisten kilpailujen kautta. Visit the Burren -portaalissa ja Food Trailiin kuuluvien ravintoloiden kotisivuilla näkyvä Foodie Towns 2015 -logo kertoo siitä, että alue voitti The Restaurants Association of Ireland -järjestön vuoden 2015 kilpailun. Perusteluina mainittiin elävät ruokatoritapahtumat, innovatiiviset kasvu- ja kehittämisstrategiat, vahva yhteistyöverkosto sekä yhdessä tehty päätös siitä, että kaikille alueelle matkustaville on tarjolla ainutlaatuinen ”unique food story”.

B.E.N.-verkostossa on kehitetty myös muita teemallisia reittejä sekä kävely- ja pyöräilyreittejä ja niistä on Visit the Burren -portaalissa erinomaiset kuvaukset karttoineen. Matkailijoille on valmiiksi suunniteltu 2-3 päivän omatoimiohjelmia sekä varattavissa olevia paketteja, joissa hyödynnetään monipuolisesti alueen luonnon- ja kulttuurihistoriaa.

 

Doolin Caven yrittäjät olivat hyvin verkostoituneita alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.

Yhteistyössä Clare Countyn ja kuljetusyritysten kanssa on järjestetty matkailijoille ilmaisia bussikuljetuksia merkittävimpien kohteiden ja retkeilyreittien alku- ja loppupisteiden välillä. Kuljetukset on suunniteltu niin, että patikoijat voivat hyödyntää niitä. Julkisen liikenteen ohella verkostossa halutaan edistää liikkumista omin lihasvoimin, mistä osoituksena osa verkoston yrityksistä tarjoaa pyörällä saapuville matkailijoille ilmaisen kupin teetä.

 

Vastuullisuudesta kilpailuetua?

Kysyimme tapaamiltamme yrittäjiltä, millainen kilpailuetu vastuullisuus on heille. B.E.N -yrittäjillä tuntui olevan yhteinen käsitys siitä, että kilpailuetu ei niinkään synny oman yksittäisen yrityksen vastuullisuudesta tai vastuullisuusviestinnästä, vaan yritysverkoston ja geoparkin kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Vastuullisuus siis nähdään alueen kilpailuetuna. Vastuullisuuteen profiloitumalla toivotaan ja haetaan matkailijoita, jotka viipyvät pitempään, käyttävät paikallistaloutta vahvistavia palveluja ja jättävät siten alueelle enemmän rahaa kuin päiväkävijät. Kilpailuetua vastuullisuudesta saadaan parhaiten, kun koko alue ja merkittävä osa yrityksistä sitoutuu vastuullisen matkailun periaatteisiin. Silloin myös yritysten on helpompi rakentaa verkostoja ja toteuttaa erilaisia ideoita ja operaatioita. Yhteistyössä ja laajemmalla yrityspohjalla myös vastuullisuudesta viestiminen on tehokkaampaa. Luotettavat sertifikaatit, standardit ja menestyminen kilpailuissa tuovat lisää tunnettuutta ja näkyvyyttä erilaisissa portaaleissa ja muilla matkailusivustoilla sekä sosiaalisessa mediassa.

 

Lue tästä WAW-opintomatkan raportti.

 

Eeva Koivula

Projektipäällikkö

Kohti  vastuullista matkailua -hanke