Puurakentaminen ja puutuotteet uudistuvat yhteistyössä ja Itä-Suomeen on syntynyt korkeatasoinen, mutta hieman hajanainen osaamisklusteri.

Xamk toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa Itä-Suomen Puupaneelin Savonlinnassa 8.-9.12.2022. Tilaisuuden tavoitteena oli päivittää mahdollisimman laajasti tutkimus- ja kehitystoimijoiden käynnissä ja suunnitteilla olevat kehityshankkeet ja tavoitekuvat, erityisesti puurakentamiseen ja puutuoteteknologiaan ja osaamiseen liittyen.

Tilaisuuteen osallistuikin yli 20 puurakentamisen ja puutuotteiden asiantuntijaa yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja alan kehitysorganisaatioista Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilta.

Xamk esitteli tilaisuudessa Mikpolis -tutkimusyksikön monipuolista testaus- ja tutkimustoimintaa puun modifioinnin ja puumateriaalitutkimuksen alalla. Savonlinnan näkökulmasta tiedotettiin vuonna 2023 käynnistyvän uuden puu- ja hybridirakentamisen laboratoriosta, suunnitteilla olevasta puu- ja hybridirakenteisten välipohjatuotteiden optimointihankkeesta sekä puuelementtien ilma- ja kosteustiiveyden testitalohankkeesta ja -tutkimusalustasta.

Itä-Suomessa on erittäin korkeatasoinen, sekä tieteellinen että soveltava, osaaminen puurakentamisen tuotteisiin ja teknologioihin liittyen. Luonnonvarakeskuksen lisäksi esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston sisäilmatutkimuksen ryhmä edustaa alan kansainvälistä huippua. Tilaisuudessa löydettiin uusia yhteistyömahdollisuuksia niin puutuotteiden laadun, VOC-päästöjen hallinnan kuin puurakentamisen hyvinvointivaikutusten alalla.

Xamk rakentaakin aktiivisesti yhteistyötä Itä-Suomi -tasolla alan muiden merkittävien TKI-toimijoiden ja erityisesti alan yritysten kanssa. Esimerkiksi viilupuutuotteet ja insinööripuutuotteet valtaavat jatkuvasti jalansijaa muoveilta ja alumiineilta entistä vaativammissa käyttökohteissa. Xamk onkin panostanut muun muassa näiden ”bio- ja puukomposiittien” materiaalitutkimukseen esimerkiksi ABES-analyysilaitteen sekä nano- ja mikrotomografia-tutkimuslaitteiston osalta.

 

Kuva. Xamkin asiantuntijat TkT Anti Rohumaa ja DI Juha-Pekka Luukkainen kertoivat tilanteesta Xamkin Savonlinnan puurakentamiseen liittyvästä tutkimustoiminnasta. Paneelissa puhetta johti Luonnonvarakeskuksen professori Erkki Verkasalo Joensuusta.
Kuva. Puupaneelin yhteydessä tutustuttiin Xamkin tulevan puu- ja hybridirakenteiden tutkimuslaboratorion rakennukseen. Rakennuksessa hyödynnetään monipuolisesti muun muassa Savonlinnassa toimivan MetsäWood Oy:n LVL-materiaaleja.

 

Lasse Pulkkinen

Tutkimusjohtaja Metsä-Ympäristö-Energia, Xamk