ProVaHealth -hankkeessa kehitetään rajat ylittävää tuotetestausta

Xamkin Pienyrityskeskus ja Active Life Lab ovat mukana laajassa Itämerialueen hyvinvointialojen Living Labit yhdistävässä  ProVaHealth – product validation in health -hankkeessa. Konsortiossa on mukana 17 toteuttajapartneria, 14 terveyden- ja hyvinvointialan Living Lab:ia 8 eri maasta Itämerialueelta (EE, DK, LV, LT, FI, DE, PL, SE).  Tärkeimmät muut kumppanit ovat ScanBalt- ja Euroopan Network of Living Labs (ENoLL ) –verkostot.

Hankepartnerit Juha Leskinen ja Anna Salmi Laurea-ammatti-korkeakoulusta tutustumassa Active Life Labin toimintaan Jari Handelbergin, Viljo Kuuluvaisen ja Kaija Villmanin kanssa.

ProVaHealth–hankkeen tavoitteena on tarjota ensi askeleita kansainvälistymiseen Itämerialueen start-up- ja pk-yrityksille helpottamalla niiden pääsyä terveydenhoito- ja hyvinvointialan Living Labien tarjoamiin palveluihin.  Toinen tavoite on edistää Itämerialueen Living Labien yhteistyötä ja luoda kansainvälisen yhteistoiminnan malli.

Ymmärryksemme Living Lab -toiminnasta Itämerialueella on lisääntynyt merkittävästi, kun olemme päässeet tutustumaan useiden partnereiden toimintaan. Hankepartnereilla on monipuolista osaamista ja hyviä esimerkkejä infrastruktuureista ja alueellisista yhteistyömalleista. Parhaita käytäntöjä on jaettu ja opittu vaikka toimintaympäristö, kohderyhmät ja palvelut ovat kaikilla kumppaneilla erilaisia. Jo pelkästään hyvinvointi- ja terveys sektori ymmärretään eri maissa eri tavalla ja Living Lab toiminta perustuu erilaisiin rahoitusmalleihin. Yhteinen nimittäjä on tarve verkostoitua, löytää ansaintamalleja ja kehittää yrityksille suunnattuja palveluita.

Esimerkiksi Lublinin kaupunki Puolassa koordinoi terveys- ja hyvinvointiklusteria, johon kuuluu 103 osallistujaa, mm. 79 yritystä, 8 yliopisto- ja tutkimuskeskusta, 9 terveyskeskusta, 2 tiede- ja teknologiapuistoa sekä muita sidosryhmiä.

ProVaHealth -hankkeen pääpartneri Piret Hirv kertomassa Tallinn Science Park Tehnopolin palveluista suomalaisille hyvinvointialojen yrityksille aamukahvitilaisuudessamme Active Life Labilla.

CoLab Denmark käsittää 5 testiympäristöä Etelä-Tanskan alueella. Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten terveyskeskusten kanssa.

Tallinnan Science Park Tehnopol on kasvuyritysten keskittymä, joka auttaa uusia ja kehittyviä teknologiayrityksiä nopeampaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Se on Baltian maiden isoin teknologiapuisto, jossa on yli 200 toimiva yritystä ja yli 35 start-up yritystä yrityshautomossa.

Kumppanimaiden start-up- ja pk-yritykset ovat saaneet eniten hyötyä hankkeessa kokeillusta Living Labien tuote- ja palveluideoiden testaus ja validointi -palvelusta.  Sillä edistetään alkavien yritysten kansainvälistymistä ja tuotteiden kaupallistamista. Kuluneen vuoden aikana hankkeessa tehtiin 14 tuote- tai palvelutestausta. Molemmat osapuolet saivat testata palvelunsa toimivuutta pienellä riskillä ja asiakasymmärrys kasvoi. Kun yritykset ja testaajat olivat eri maista, konkretisoitui sekä testaajille että kohderyhmälle kansainvälisen toiminannan haasteet esimerkiksi kielen, kulttuurin, lainsäädännön sopimusten tai ajankäytön erilaisuuden. Rajat ylittävässä yhteistyössä kehitettyä tuotetestausprosessia voi hyödyntää tulevaisuudessa yhtenä palvelumuotona pk-yrityksille. Se voi mahdollistaa Living Labit tarjoamaan verkostona monipuolisempia
palveluita yrityksille.

 

ProVaHealth – product validation in health –hanke saa rahoitusta Itämerialueen Interreg-ohjelmasta ja kansallista vastinrahoitusta Suomen Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Hankkeen toteutusaika: 01.10.2017-31.03.2020

Lisätietoja:

www.xamk.fi/provahealth

Natalia Narits ja Kaija Villman
Xamk Pienyrityskeskus