Viime viikolla, 11.-12.1.2018, toteutettiin Jatkoväylä-hankkeen ensimmäinen työseminaari Haaga-Heliassa. Työseminaarissa päästiin jakamaan hanketyön kokemuksia sekä aluekokeilujen alustavia tuloksia. Etenkin ensimmäisenä seminaaripäivänä ohjelma painottui vahvasti hankkeessa kehitettyjen hyvien käytänteiden kokoamiseen ja jakamiseen hanketoimijoiden kesken. Tavoitteena oli suunnata ajatuksia kohti valtakunnallisia suosituksia ja siinä onnistuttiin hienosti.

Työseminaarissa saatiin myös tilannekatsaus Nopsa-hankkeeseen projektipäällikkö Tuomas Eerolalta (HAMK) ja kuultiin ammattikorkeakoulujen valintauudistuksen ajankohtaisista tuulista, kun projektipäällikkö Marko Borodavkin Metropolia ammattikorkeakoulusta esitteli AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanketta.

Työseminaarissa olivat siis mukana kaikki Jatkoväylä-hankkeen osatoteuttajaoppilaitokset sekä muutamia muita aihepiiristä kiinnostuneita vierailijoita. Kantavana teemana läpi seminaaripäivien oli yhteistyön merkitys eri oppilaitosten toimijoiden välillä, ja tätä kuvattiin mm. legorakennelmien muodossa.

Työseminaarin ryhmätyöskentelyssä pohdittiin mm. yhteistyön merkitystä oppilaitosten välillä.

Jatkoväylä-hankkeen hyvinä käytänteinä kuvattiin muun muassa Karelian ja PKKY:n malli sosionomiväylästä, ammattikorkeakoulujen pääsykokeisiin valmentavat opinnot, amk-opintojen sisällön ja opintovaatimusten avaaminen toisen asteen opiskelijoille ammattikorkeakoulun opettajien toimesta, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien vertaamiseen liittyvä yhteistyö sekä opiskelijan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen merkitys jatkoväyläopintojen toteutuksessa.

Ryhmien kuvaamia Jatkoväylä-hankkeessa syntyneitä hyviä käytänteitä.

Työseminaaripäivien loppupuolella osallistujat kuvasivat kokemuksiaan päivien annista, ja tavoitteista, jotka voisi viedä mukana omaan oppilaitokseen ja työhön. Keskustelussa korostui erityisesti yhteisopettajuuden merkitys ja yhteistyö eri oppilaitosten välillä. Lisäksi vahvistui ajatus, että pitää olla ylpeä jo saavutetuista tavoitteista. Päivien antina kuvattiin myös vertaiskokemusten jakamisen tärkeyttä ja kohtaamista, sekä hankeprosessien etenemistä eri vaiheisesti eri oppilaitoksissa.

Askeleen lähempänä valtakunnallista suositustyöskentelyä!