Amiksen opiskelijalla on mahdollisuus valita ammattikorkeakouluopintoja osaksi ammatillista tutkintoa jatkoväylän avulla. Tällöin jatkoväyläopinnot voivat lyhentää opiskelijan kokonaisopiskeluaikaa ammatillisen toisen asteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulun opintopolulla.

Jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen valtakunnalliset suositukset julkaistiin ja niistä olivat keskustelemassa koulutuksen eri asiantuntijat ja kehittämistyön toimijat yhdessä opiskelijoiden kanssa Haaga-Helia amk Pasilan kampuksella 29.11.2018. Seminaarin ohjelmaan voit tutustua tästä.

Jatkoväylällä: Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun  –julkaisussa kuvataan Jatkoväylä-hankkeen tuloksina ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä syntyneitä rakenteita, kokemuksia ja toimintamalleja jatkoväyläopinnoista ja –ohjauksesta. Nämä tiivistyvät kirjan lopussa valtakunnallisiksi suosituksiksi  jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen järjestämisestä ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tästä pääset myös tutustumaan opiskelija Miia Huvilan kokemukseen jatkoväyläopinnoista: Väyläopinnot innostivat ammattikorkeakouluun.