Jatkoväylä hankkeen päätösseminaarissa 29.11.2018 kuultiin asiantuntijoiden puhetta ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä, osaamisesta, siirtymävaiheesta, työelämän toiveista tulevaisuuden koulutukselle, erilaisista opiskelijoista sekä kulttuurisesta pedagogiikan murroksesta.

Keskustelussa pureuduttiin jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen valtakunnallisiin suosituksiin, mutta keskusteluissa pohdittiin laajemmin tulevaisuuden osaamista ja sen kehittämistä.

Professori Jouni Välijärvi pohdiskeli puheessaan, vaadimmeko nuorilta opiskelijoilta enemmän kuin ennen? Onko osaamisen vaatimukset kiristyneet ja osaammeko koulutuksen toimijoina mahdollistaa nuorille ja ylipäätään opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia? Jatkoväyläopiskelun ja sen ohjaamisen kontekstissa Välijärvi muistutti erilaisuudesta, – on syytä muistaa ettei ole olemassa stereotyyppi-opiskelijaa.

 

Siirtymä on kehitysprosessi, ei vaan yksittäinen tapahtuma” professori Jouni Välijärvi

 

 

Jokainen opettaja on tärkeä opiskelijan ohjaaja, joten ohjausajatteluun täytyy satsata! Jatkossa osaaminen on yhä vahvemmin keskiössä, ja Välijärven mukaan osaamisperustainen keskustelu onkin jopa vallankumouksellista. Välijärvi haastaa pohtimaan, voiko osaamista tunnustaa ja tunnistaa myös toiseen suuntaan, – amk-opiskelijat suorittaisivat opintoja ammatillisesta koulutuksesta? Esimerkkinä Välijärvi käytti johtamisen erikoisammattitutkintoa.

Mitä työelämä ajattelee? Teknologiateollisuuden Johtava asiantuntija Anne Ahkola-Lehtinen toi esille, että on tärkeää reippaasti lähteä tekemään yhteistyötä, eikä ainoastaan suunnitella. Ahkola-Lehtinen näkee jatkoväylän hyvänä esimerkkinä osaamisen hankkimisesta, sen ekosysteemistä. Hän kuitenkin muistuttaa, että etenkin teknologiateollisuuteen tarvitaan osaajia niin ammatillisesta koulutuksesta kuin korkeakouluistakin.

Samokin Korkeakoulupoliittinen asiantuntija Anniina Sippola muistutti, että ammatillisessa koulutuksessa (kuten myös amkissa) on tärkeää pitää huolta kaikkien opiskelijoiden ohjauksen tarpeista. Hän korosti, että äänekkäät pärjää, mutta liian usein hiljaiset opiskelijat jäävät huomiotta. Myös heitä tulee tukea, ohjata ja kannustaa myös jatkoväyläopintoihin. Sippola huomauttaa myös, että lähes kaikilta korkeakouluopiskelijoilta nousee toive vahvalle ohjaukselle, – sitä pitää olla riittävästi saatavilla! Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakon hallituksen jäsen Eeva Vissel pohti omassa kommentissaan, miten saada mukaan myös hukassa olevat nuoret? Hän kertoi omasta koulutuspolustaan ammatillisen koulutuksen kautta ammattikorkeakouluun. Eevan polku on sisältänyt epävarmoja ja hapuilevia vaiheita. Kokemuksiin pystyvät samaistumaan varmasti monet opintopolkuaan kulkevat, tulevaisuuttaan pohtivat nuoret.

Professori Välijärvi pohtikin tähän viitaten, että nuoren näkökulmasta tämän hetken yhteiskunnallinen puhe on hyvin ristiriitaista. Toisaalta puheissa on vapaus, joustavuus ja yksilöllisyys, toisaalta jotain muuta. Myös jatkoväyläopintoja tulee ajatella vaihtoehtona ja mahdollisuutena, ei reittinä, joka on kuljettava yksin, tehokkaasti ja nopeasti.

Arenen Toiminnanjohtaja Petri Lempinen muistutti myös, että ammatillisessa koulutuksessa on hyvin erilaisia opiskelijoita, jonka vuoksi yksilölliset opintopolut ja niiden räätälöiminen erilaisiin tarpeisiin on tärkeää. Jatkoväylät tuovat erinomaisen mahdollisuuden myös maahanmuuttajien koulutuksellisiin tarpeisiin. Tätä näkökulmaa tulisikin tarkastella vielä lisää ja tarkemmin.

Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö edellyttää tahtotilaa ja asennetta. On kyse kulttuurisesta muutoksesta, ei siitä kuka tekee vaan pitäisi mennä tarve ja tavoitteet edellä. Voisi siis olla kyse ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteisestä ekosysteemistä Veli-Matti Lampunkin sanoin. Lisäksi jatkoväylän koulutuspoliittisena etuna voidaan nähdä Haaga-Helia AOKK:n koulutuspäällikkö Mika Saranpään mukaan erilaisia asiantuntijuuksia, joita on ammatillisen koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa, – myös toiselta asteelta valmistuu oman alansa asiantuntijoita.

Katso tästä tallenne seminaarin aamupäivän osuudesta.