Yksinyrittäjä puhuu itselleen ja viestii verkostoissaan

Miten yksinyrittäjä voi viestinnällä parantaa työhyvinvointiaan – puhumalla itsekseen tai itselleen? Miksei! Sisäinen puhe on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on vertaistuen ja verkostojen hankkiminen. Samanhenkisten kanssa voi perata pahimmat päälle jääneet angstit.

Miten yksinyrittäjä saa palautetta työstään? Onko hän pelkästään asiakkaiden antamien kiitosten tai reklamaatioiden varassa? Toivottavasti ei.

Muiden ojentamien ruusujen ja risujen lisäksi pitää antaa palautetta itselleen. Tärkeää on aika ajoin kirjata ylös tuntemuksiaan: Mitä olen tehnyt viimeisen viikon tai kuukauden aikana? Miten se on edistänyt omaa ja yritykseni hyvinvointia? Milloin olen onnellisimmillani? Saavutinko tässä kuussa taloudelliset tavoitteeni? Mitä tavoitteita asetan täksi viikoksi tai seuraavaksi viideksi vuodeksi?

Pienyrityksen sisäinen viestintä vaatii tahtoa ja sitkeyttä

Monissa työyhteisöissä koetaan, että pahiten työhyvinvointia kalvaa huono tiedonkulku. Viestintää voidaan kuvata hitaaksi, yksipuoliseksi, pimittäväksi tai puutteelliseksi.

Johtohenkilöiden pitää ensin selvittää itselleen, miten he viestivät ja miten he odottavat alaistensa olevan mukana yrityksen sisäisessä viestinnässä. Kun viestinnän päälinjat ovat selvillä, viestintäsuunnitelma pitää jalkauttaa henkilöstöpalaverissa tai teemapäivässä koko henkilöstön tietoisuuteen. Hyvässä lykyssä esiin nousee valtavasti rakentavia ideoita tiedonkulun edistämiseksi.

Jos johtaja tai esimies havahtuu puutteisiin viestintätaidoissaan, suuntana on koulunpenkki. Jo yksi päivä esiintymistaidon koulutuksessa ja toinen kirjoittamisen sparrauksessa antavat mainiot eväät yrityksen yhteiselle viestintäretkelle.

Tärkeintä on saada koko yrityksen väelle yhteinen ymmärrys ja tahtotila: Olemme kaikki yhdessä ja erikseen vastuussa viestinnästä. Miten kuuntelemme ja puhumme, miten liikutamme tietoa ja millä keinoin pääsemme tavoitteista tuloksiin?

Konfliktit käsitellään suunnitellusti

Arjen työssä keskustelukulttuurin vaaliminen unohtuu helposti. Kukin ahertaa omiaan ja miettii yksin mielessään, miksi tuokin tuon asian noin tekee. Jos organisaatiossa ei ole vakiintuneita käytänteitä ottaa hiertäviä asioita esille, ne helposti möykkyyntyvät näköaloja peittämään.

Kun ongelman pilkkoo pieniin osiin, möykky sulaa. Kun jokainen työyhteisössä tietää, että perjantaipalaverissa on lupa puhua hankalan asiakkaan kohtaamisesta, tunnelma ei panikoidu.

Kannattaa siis luoda paikkoja ja tiloja, joissa asiat on helpompi ottaa puheeksi. Sopisiko yrityksen johonkin nurkkaan valituslaatikko, Pandoran lipas, joka avataan henkilöstöpalaverissa? Voisiko jokaisella olla puolivuosittain oma julkinen valitusvarttinsa? Positiivisen ajattelun lisäksi kaivataan realistista epäkohtiin puuttumista, sillä joskus tie myönteiseen ajatteluun kulkee niin syvän kielteisen alhon kautta, että synkistelylle ei voi muuta kuin nauraa.Pienyrityksen ulkoinen viestintä vaatii aikaa, rahaa ja tahtoa

Ulospäin suunnattu viestintä ja markkinointi onnistuvat tehokkaimmin vasta, kun yrityksen sisäinen viestintätyö on saatu käyntiin.

Pienyrityksissä johtaja ja esimiehet vetävät keskustelukulttuurin päälinjat. Kun johto on monikanavaisesti viestintämyönteinen, eivät alaisetkaan voi jäädä tuppisuiksi tai kynättömiksi. Johto voi kannustaa paitsi omalla esimerkillään myös antamalla alaisille mahdollisuudet viestiä. Kun johtaja on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja markkinoi yritystä ulospäin, työntekijät on helppo vetää mukaan.

Olisiko mahdollista, että muun työn lomassa kaikilla olisi oma viikoittainen viestintävartti eli mahdollisuus työaikana vahvistaa yrityksen some-presenssiä? Voitaisiinko henkilöstöpalaverista varata aina pieni aika – tai miksei joskus suurempikin – viestinnän päivittämiseen? Tämä satsaus maksaisi itsensä varmasti takaisin.

Hyvinvoiva yrittäjä ja työntekijä viestivät monipuolisesti. Tehokas ja iloinen viestijä puolestaan voi työssään hyvin ja levittää työrauhaa ympärilleenkin. Ikiliikkuja on keksitty: viestintä on työhyvinvointia ja työhyvinvointi viestintää.

Teksti ja kuvat: Arja Hämäläinen, työhyvinvointiasiantuntija, FM

YRITTÄJÄ, TULE TYÖHYVINVOIMAAN AAMUKAFFELLE TIISTAINA 7.5.2019 KELLO 8!

XLabin tiloissa (Korkeavuorenkatu 20, Kotka) käsittelemme teemaa ”Johda ja viesti innostavasti, yrittäjä!” Lehtori, KTM Pia Kaari alustaa esimiestyön merkityksestä alaisten työkyvylle ja työhyvinvoinnille. Työhyvinvointiasiantuntija, FM Arja Hämäläinen kertoo palautteenannosta, keskusteluista ja viestinnästä työhyvinvoinnissa.