Pohdimme sukupuolisensitiivisyyttä ja nivelvaiheita Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen ELO-verkoston järjestämillä Ohjauksen ajankohtaispäivillä 22.11.2019. Päivän teemoina olivat dialogisuus ja systemaattinen vuorovaikutuksellinen yhteistyö hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden mahdollistajana.

Kaakkois-Suomen Elyn kehittämispäällikkö Ritva Kaikkosen fasilitoima tilaisuus kokosi yhteen lähes 60 ohjauksen ympärillä toimivaa ammattilaista. Tilaisuudessa kuultiin erilasia näkökulmia tulevaisuudesta, ohjauksesta ja hankkeiden tuloksista. Iltapäivän aikana oli mahdollista osallistua eri teemoja käsitteleviin keitaisiin.

Ruuti-hankkeen tehtävänä oli Kouvolan kaupungin opinto-ohjaaja Jaakko Janhusen kanssa avata sukupuolisensitiivisyyttä ja nivelvaiheiden merkitystä ohjauksessa. Ohjaajan sensitiivinen ohjausote kuulee nuorten ja aikuisten hiljaiset signaalit sukupuolelleen ei tyypillisten alojen haaveista. Nivelvaiheiden uraohjauksessa erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Tiedotus ja markkinointi
• Opiskelijavalintaprosessi
• Uuteen alaan perehdyttäminen
• Ohjaustarpeen arviointi
• Positiivinen tasa-arvo, ei tasapäistäminen
• Tiedonsiirto nivelvaiheissa kiusaamisen ehkäisyssä
• Varmojen valintojen kyseenalaistaminen ja tutkiminen

Iltapäivän keitaassa syvennettiin nivelvaiheita ja sukupuolisensitiivistä ohjausta ja työelämää käytännön esimerkkien ja Osuma-pelin avulla. Peli toteutettiin yhdessä Anne Rautaparran (Lappeenrannan kaupungin lukiot), Anu Niemisen (Saimaan ammattiopisto Sampo), Jaakko Janhusen (Urheilupuiston koulu, Kouvolan kaupunki) ja Ruuti-hankkeen henkilöstön kanssa.

 

Pelin sisään oli rakennettu tehtäviä, jumeja, joita ratkottiin pienryhmissä kilpailuhenkisyyttä ja huumoria unohtamatta. Pohdimme muun muassa sitä, minkälainen on työnantajan rekrytoima Hyvä tyyppi: hän on mukava, mutta pätevä ja uskaltaa rikkoa työpaikan käytäntöjä ja ryhmittymiä. Rekrytoinnissa kannattaa rikkoa homososiaalisuutta  ja antaa mahdollisuus erilaisten sukupuolien muodostamille näkemyksille ja ammatillisille osaamisille

Koulutusorganisaatioille ja työnantajille löytyi myös vinkki hyvien tyyppien saamiseksi: tsekkaa oman organisaatiosi mainonta ja viestintä, unohtamatta omaa puhetta ja käyttäytymistä. Tutki omia asenteitasi ja arvojasi, tunnista kulttuurierot, anna ihmisille tilaisuus valita kiinnostuksen kohteita heidän lähtökohdistaan ja ennen kaikkea: kohtaa kunnioittavasti. Iltapäivä kiteytyi sukupuolisensitiivisen uraohjauksen ja nivelvaiheiden osalta tehtävänä olleeseen runoon:

Jos sä haluaisit olla hoitsu
saako olla poitsu?
Suku susta haluaa teekkarin
tai ainakin lääkärin.
Sä voit olla hoitsu vanhusten
muista että ratkaisu on sun sydämen.

 

Kirjoittaja: Kirsi Purhonen, projektipäällikkö Ruuti-sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit -hanke

Kirjoita kommentti

*