Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA järjesti 14.-16.10.2015 Milanossa konferenssin teemalla ”Shaping the future of food safety, together”. Mukana oli muun muassa EFSA:n ja EU:n komission edustajia, terveyden, hyvinvoinnin ja elintarvikealan virastojen asiantuntijoita, tutkijoita ja yritysjohtajia. Kaikkiaan konferenssi kokosi yli 800 osallistujaa. Tapahtumapaikkana oli Stella Polaris -kongressikeskus kaupungin luoteisosassa aivan World EXPO -maailmannäyttelyalueen vieressä.

EFSA conference

”Tulevaisuudessa kaikkeen on olemassa dataa, mutta mikä on hypoteesi?” Tutkijoiden tehtävä on kysyä datalta oikeita kysymyksiä.

Konferenssin yhtenä päätavoitteena oli esitellä uudenlaisia menetelmiä avoimeen riskienarviointiin ja vuoropuheluun sidosryhmien kanssa. Esillä olivat mm. avoin tiede, avoin data, keinoälyn hyödyntäminen ja datan visualisointi.

Osallistuin tapahtumaan EFSA:n kutsumana asiantuntijapuhujana aiheenani ideoinnin joukkoistaminen (crowdsourcing). Keskustelujen perusteella ilmiö kiinnosti laajalti, mutta sen sisältö on jäänyt monelle vieraaksi. Yksi Useimmin Kysyttyjä Kysymyksiä tutkijan- ja kouluttajanurallani onkin ”Mitä joukkoistaminen tarkoittaa?”

Mistä siis on kyse? Joukkoistamisella tarkoitetaan tietyn tehtävän suorittamista tai ongelmanratkaisun antamista suurten ihmisjoukkojen (crowd) tehtäväksi sen sijaan, että tukeuduttaisiin pelkästään organisaation omiin asiantuntijoihin tai ulkoisiin yhteistyökumppaneihin.

Esimerkiksi tieteelliseen ongelmanratkaisuun hyvin soveltuvalla Innocentiven alustalla on 16 toimintavuotensa aikana ratkaistu tuhansia haasteita, lähetetty yli 40 000 ratkaisuehdotusta ja jaettu yli 1500 palkintoa. Käyttäjiä on rekisteröitynyt mukaan yli 200 maasta. Joukkovoimaa voidaan hyödyntää niin valinnoissa ja päätöksenteossa kuin kokonaan uuden tiedon luomisessa. Joukkojen viisaus myös tutkitusti toimii kapeita asiantuntijaryhmiä paremmin – kunhan vain osallistujilla on perustietoa käsiteltävästä asiasta, heitä on riittävän paljon ja he saavat toimia itsenäisesti.

Riskien arviointia ajatellen kansalaisten osallistaminen joukkoistamalla ei ole korvaava vaan täydentävä menetelmä. Sen avulla voidaan tunnistaa riskejä, joita asiantuntijat eivät ole pitäneet lainkaan merkittävinä, tai joiden riskitaso on asiantuntija-arvioissa alhaisempi kuin kohteena olevan yhteisön todellisuudessa.

Milano, Italy, near Porta Ticinese

Paikallinen ruokatarjonta ei tuottanut matkalaisille ylimääräisiä riskejä vaan pikemminkin mahtavia makuelämyksiä. Esimerkiksi käy tämä Porta Ticinesen lähistöllä sijaitseva kauppahalli monipuolisine ja tuoreine valikoimineen!

Lisätietoa: konferenssin parhaita paloja videolla ja Twitterissä.

Teksti: Miia Kosonen, TKI-asiantuntija, Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuskeskus Digitalia