Jo vuodesta 2007 Pienyrityskeskuksen erilaisissa johtamisen ja luovien alojen valmennuksissa kouluttanut TkT Jukka Ala-Mutka on sarjayrittäjä, tutkija ja kirjoittaja, jolta on ilmestynyt useita teoksia.

Pienyrityskeskuksen asiakkaille ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi Ala-Mutkan luennot ja työpajat, joissa on syvennytty muutosjohtamiseen, tuotekehitykseen, ketteriin toimintatapoihin tai palvelumuotoiluun.

Palvelumuotoilu alkoi käsitteenä muotoutua reilut 10 vuotta sitten, ja Pienyrityskeskus on tarjonnut aiheesta käytännönläheisiä valmennuksia. Jukka Ala-Mutka on puhunut ns. kokeilukulttuurista, joka on kykyä pistää asioista toimeksi.

Videolla hän kertoo, miten palvelumuotoilun eli uusien palveluiden ja tuotteiden kehittelyn saa mukaan yrityksen arkipäivään?

Entä miten sen tuloksia kannattaa seurata, että suunta pysyy selkeänä?

Ketterä johtaminen, parviäly ja parviohjautuvuus ovat myös teemoja, joista Ala-Mutka luennoi tällä hetkellä. Mitä kiireisen pk-yrityksen johtajan olisi mielestäsi hyvä tietää niistä?

Taustasi on vahvasti tutkimuksessa. Vuosina 2018-19 tutkit, miten 12 suomalaista yritystä hyödyntää muutosjohtamista. Tulokset olivat merkittäviä eli jo ensimmäisen kuukauden aikana myynti saatiin kasvamaan yli 30 prosentilla, sairauspoissaolot laskivat merkittävästi, yritys jopa tuplasi kokonsa ja onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan. Minkälaiset oivallukset saivat muutoksen käyntiin näissä yrityksissä?

Kulunut vuosi on tuonut aivan uudentyyppisiä haasteita yritysten johtamiseen. Jukka Ala-Mutka on muistuttanut, että osa yrityksistä jähmettyy kriisissä paikoilleen, kun osa alkaa kehittyä. Elämme parhaillaankin kriisiaikaa, joka on myös mahdollisuus tehostaa toimintaa ja investoida uuteen. Mitä adaptiivisesti eli dialogisesti johdetuissa yrityksissä päätöksenteko on nyt muuttunut ja miten se eroaa perinteisesti johdetuissa yrityksissä meneillään olevista prosesseista?

Kriisin aikana on puhuttu paljon ihmisten jaksamisesta. Ala-Mutka on jo aiemminkin kantanut huolta yritysjohtajien jaksamisesta. Miten kiireiset pk-yritysten johtajat voisivat pitää huolta omasta jaksamisestaan niin, ettei uupuminen pääse yllättämään heitä eli mitä vinkkejä sinulla on nyt jakaa?

Xamk Pienyrityskeskus on ollut pitkäaikainen yhteistyökumppanisi yli vuosikymmenen. Minkälainen pelipaikka Pienyrityskeskuksella voisi olla osana kansainvälistyvää yrittäjyyden ekosysteemiä?

Mihin suuntaan sinä kehittäisit Pienyrityskeskuksen toimintaa?

Minkälainen yhteistyökumppani Pienyrityskeskus on ollut sinulle?

Minkälaisia terveisiä laittaisit eteläsavolaisille aluekehittäjille ja poliitikoille siitä, mikä rooli Pienyrityskeskuksella voisi olla alueen kehittämisessä jatkossakin?

Kuuntele myös: Jukka Ala-Mutkan tuore podcast-puheenvuoro ”Suunnitellen ja suoraan toimintaan” löytyy Xamk Pienyrityskeskuksen verkkosivulta:
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/pienyrityskeskus/

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Kuvat: Jukka Ala-Mutkan arkisto