Juvenia on Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Sen toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Siä päätät –hankkeessa on myös kyse osallisuuden tukemisesta, joten pääsimme esittelemään hanketta ja sen tuloksia Juvenia puhuu –kanavalle.

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi