On tullut aika hyvästellä Digiaktorit hanke. Erilaisiin toimenpiteisiin ja työpajoihin osallistui satoja henkilöitä, joten voimme todeta hankkeen olleen vaikuttavampi kuin alun perin uskalsimme toivoa. Päätavoitteemme toteutuivat: saimme käyttöön uudenlaiset toimintamallit (digitutorointi/ vertaismentorointi) ja vahvistimme sekä osallisena olleiden nuorten, että opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaitoja. Lisäksi tuotimme materiaalia, minkä avulla voidaan tukea monenlaisesta taustasta tulevia nuoria muuttuvassa digiympäristössä.

Hankkeemme eli vuoden verran korona-ajassa, mihin hankehenkilöstö sopeutui tilanteeseen upeasti. Samalla Digiaktoreista tuli tärkeä tuki osa-toteuttajille, näiden luoviessa etäopetuksen ja –valmennuksen ensiaskelia. Olimme aina tienneet tavoitteidemme tärkeyden, mutta yhtäkkiä meidän ei tarvinnut perustella niitä kenellekään.

Käytännön digiosaamisen tarve on ensisijaisen tärkeää sekä koulutuksessa, työelämässä kuin kansalaisyhteiskunnassa toimittaessa.

Tarvittava digiosaaminen ovat Digiaktoreiden määritelmän mukaan osa digi-lukutaitoa. Kukaan ei voi hallita kaikkia maailman sovelluksia ja ohjelmia. Tärkeintä on uskaltaa käyttää erilaisia sovelluksia, samoin kuin vierasta kieltä. Harjoitus tekee mestarin, mutta mestarikin tarvitsee välillä tukea, joten hankkeessa kehittämämme mallit (mentorointi/tutorointi) ovat kuin sanakirjoja, joiden sisältö muuttuu kielen muuttuessa.

Hankkeemme filosofialle uskollisena, esittelemme Digiaktoreiden matkan ja tuotokset alusta loppuun animaation muodossa.

 

Vappu Myllärinen
projektipäällikkö

vappu.myllarinen@xamk.fi