Mentoring NEETs -hanke julkaisi juuri englanninkielisen artikkelikokoelman, joka sopii oppimateriaaliksi sosiaali- ja nuorisotyön opiskelijoille sekä luettavaksi myös alan ammattilaisille.

Mentoring Neets in theory and practice -artikkelikokelma koostuu nimensä mukaisesti kahdesta osasta: teoria ja käytäntö. Teoriaosuus avaa kolmen maan, Puolan, Bulgarian ja Suomen NEET-nuorten näkymiä ja tutkimusta. Käytäntöosiossa esitellään esimerkkejä erilaisista kokeiluista, joita projektissa on tehty muun muassa nuorten tavoittamiseksi. Artikkeleissa käsitellään myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä, ryhmätyön merkitystä nuorelle, saavutettavuutta, nuorisotyön ammattilaisten verkostoyhteistyötä sekä palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä.

Julkaisun kirjoittajina ovat hankkeen partnerit edellä mainituista maista. Toimittamisesta vastasi kansainvälisen hankkeen päätoteuttajan roolissa toimiva Xamkin hanketiimi. Kiitokset oivallisesta ja isosta toimitustyöstä kuuluvat Jaanalle, Ilarille ja Vapulle.

Julkaisuun pääset tästä: Mentoring Neets in theory and practice.

Antoisia lukuhetkiä!