Kansainväliset ammattikorkeakouluopiskelijat voivat olla yrityksesi voimavara. Löydä AMKista osaavia kansainvälisiä tekijöitä!

Suomessa opiskelevat ulkomaiset ammattikorkeakouluopiskelijat ovat nuoria ja kielitaitoisia. He pystyvät hahmottamaan oman ammattialansa kehitystä sekä Suomen että oman kotimaansa näkökulmasta. Lähtö ulkomaille opiskelemaan on osoitus lähtijän rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta, mutta se todistaa myös halusta oppia uutta, asettaa tavoitteita ja työskennellä pitkäjänteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvät ammattiharjoittelu ja opinnäytetyö. Niissä opiskelija voi soveltaa osaamistaan työelämän tehtävissä. Samalla ne tarjoavat yritykselle mahdollisuuden hyödyntää opiskelijan ammatillista osaamista, kielitaitoa ja kontakteja.

Englannin kielen ja oman kotimaansa kielten ja kulttuurin lisäksi ulkomaiset opiskelijat tuntevat kotialueensa toimintatavat ja kommunikointikanavat. Tästä on hyötyä markkinatutkimusten tekemisessä, uusien väylien avaamisessa markkinoille sekä markkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Paikallistuntemus voi tuoda uusia ideoita ja näkökulmia uusien tuotteiden kehitykseen tai nykyisten tuotteiden tai palveluiden muuntamiseen markkina-alueen tarpeiden mukaisiksi.

Yrityksen toiminnassa ulkomaalainen, vain suomen kielen alkeet hallitseva opiskelija saattaa etukäteen tuntua haasteelta. Ulkomaalaisen opiskelijan tuomat uudet näkökulmat, työilmapiirin piristäminen ja ammatillinen osaaminen osoittautuvat kuitenkin usein paljon merkittävämmiksi kuin nuo oletetut alkuhaasteet. Yrityksen oman henkilökunnan englannin kielen taito aktivoituu. Tämä koskee erityisesti niitä, jotka eivät säännöllisesti ole käyttäneet englannin kieltä työssään. Joku saattaa löytää jonkin muunkin yhteisen kielen, jota pääsee nyt käytännössä kokeilemaan.

Kielitaidon ja kansainvälisen osaamisen lisäksi ulkomaalaisilla opiskelijoilla on usein erityisen vahvaa ammatillista osaamista, motivaatiota itsensä kehittämiseen ja halua näyttää taitonsa ja kykynsä.
Pysyvää henkilöstöä rekrytoivalle yritykselle opiskelujen aikana suoritettu harjoittelu tai opinnäytetyö voi toimia laajennetun työpaikkahaastattelun tavoin. Silloin on jo ennen rekrytointipäätöstä saatu käytännön näyttöä tulevan työntekijän osaamisesta, toimintatavoista ja kyvystä pitkäjänteiseen tuloksekkaaseen työntekoon.

Osmo Ojamies
Lehtori
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu