Kokoamme parhaillaan yhteen yritysten kohtaamia pandemiahaasteita tuoreista tutkimuksistaselvityksistä, raporteista ja artikkeleista. 

Pandemiahaastekartoitusta varten tarkastelussa ovat luovat alat (esim. muotoilu, esittävät taiteet, kuvataide, peliala), tapahtuma-ala sekä matkailu. Alun perin kartoitusta oli tarkoitus tehdä myös oman kyselytutkimuksen ja haastattelun avulla, mutta tästä toimenpiteestä luovuttiin, kun löysimme runsaasti jo muiden tahojen toteuttamia tutkimuksia, toimialaraportteja, kyselyitä sekä artikkeleita. Kartoitus ohjaa PARK-hankkeessa järjestettävien työpajojen suunnittelua, lisäksi niiden yhteydessä tullaan kartoittamaan osallistuvien yritysten haasteita tarkemmin, jotta pääsemme kehittämään uutta juuri heidän tarpeisiinsa. Näin ollen syvällisemmän tiedon kerääminen pandemiahaasteista voidaan toteuttaa myöhemmin hankkeen aikana, esimerkiksi osallistujia haastattelemalla. 

Tieto yksiin kansiin 

Koonti ja kartoitus kokoavat yhteen edellä mainittujen alojen pandemiahaasteet. Haasteet voidaan nähdä myös kehittämiskohteina ja ennakoinnin apureina. Tieto yksiin kansiin koottuna voi auttaa tarkastelemaan kehittämiskohteita laajemmin ja antaa monipuolisesti ymmärrystä erilaisista, tiettyjen alojen kohtaamista haasteista. Selvityksen tavoitteena on ymmärtää paremmin ja syvällisemmin, missä tilanteissa ja minkälaisia haasteita pandemiasta on seurannut. Selvitys voi auttaa myös aluekehittäjiä, kun mietimme miten voimme jatkossa varautua pandemiasta johtuviin toimintaympäristöjen muutoksiin ja tukea alueidemme yrityksiä resilienttien palveluiden kehittämisessä. (Lue tästä aiempi blogitekstimme resilienssistä)

Myös peliala on kohdannut haasteita 

Hankkeemme idea on poimia pelialan toimivia käytäntöjä muille aloille, sillä peliala on yksi korona-ajan menestyjistä. Haluamme siis oppia pelialan toiminnasta, malleista, prosesseista ja ansaintalogiikoista ja soveltaa niitä muille luoville aloille, tapahtumiin ja matkailuun. On totta, että peliala porskuttaa koronasta huolimatta. Se ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä alalla toimivat pienemmät tekijät ovat kohdanneet myös vastoinkäymisiä. Näitä haasteita asiantuntijamme Jani Saari on koonnut omaan artikkeliinsa, joka julkaistaan niinikään myöhemmin syksyllä. 

Haluatko kertoa oman tarinasi? 

Vaikka päätimme jättää kyselytutkimuksen tekemättä, kuulemme mielellämme tarinasi kohtaamistasi pandemiahaasteista. Toki tiedämme jo, että moni yritys on joutunut lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitään sekä ajamaan alas toimintojaan ja supistamaan palveluvalikoimaansa. Haluaisimmekin tietää näistä tarkemmin ja alakohtaisemmin ymmärtääksemme paremmin ja löytääksemme ratkaisuja.

Entä onnistuitko kehittämään palvelusi uusiksi teknologiaa tai pelillisyyttä hyödyntämällä? Kertoisitko kokemuksesi siitä? Menestystarinat, pienet tai suuret, voivat inspiroida myös kanssayrittäjää. Visit Finland onkin koonnut esimerkkejä yrityksistä, jotka onnistuivat kehittämään uusia tuotteita tai liiketoimintaansa koronapandemian aikana. Yhtenä terveysturvallisen matkailun edelläkävijänä on Hakamaan Lammastila, joka toteutti lampaiden virtuaalivierailuja etäkokouksiin. Lisää menestystarinoita löydät Visit Finlandin uutisesta: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2021-visit-finland/terveysturvallisen-matkailun-edellakavijat  

Olethan yhteydessä sähköpostilla, jos haluat jakaa tarinasi kanssamme. Laita viestiä tiina.ikkonen@xamk.fi (Lomalla 12.7.-8.8.) Kiitos!  

Kirjoittanut
Tiina Ikkonen

#parkhanke #pelialasuunnannäyttäjänä #luovaaosaamista #esr #eu #vipuvoimaa #LABfinland #jamk #kamk #xamk