Katso innostava, raikas ja dynaaminen ammattilaisen tekemä video Etiäinen-hankkeen tulevaisuuspajasta 22.1.2019. Video kestää noin 2,5 minuuttia:

.

Tavoite oli lisätä oppilaitoten henkilöstön tulevaisuustietoisuutta, tehdä heikon signaalin käsite tutuksi ja tarjota työmetodiesimerkki tulevaisuuslähtöisestä yhteissuunnittelusta

Etiäinen hankkeen tarkennetun ja aikataulutetun suunnitelman mukaan 22.1.2019 Kouvolan kampuksella pidettiin Tulevaisuuspaja. Pajalla oli monta tarkoitusta hankkeen näkökulmasta. Tärkeä tavoite oli lisätä opetushenkilöstön tulevaisuustietoisuutta etenkin tekemällä tutuksi heikon signaalin käsite, jolloin jokainen voi orientoitua arkityössään ”skannamaan” ympäristön heikkoja signaaleja ja arvioimaan eri keskusteluissa, työryhmissä ja tiimeissä niiden merkitystä sekä tarttumaan tällaisen prosessin jälkeen tärkeimmiksi mahdollisuuksiksi koettuihin signaaleihin. Esimerkkinä tällaisen prosessin tuloksesta voisi olla uusi koulutusohjelma ”liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi”. Pajaan tuotiin tällaisia jo hanketta ohjaavassa  ns. pilottihaastattelussa tunnistettuja signaaleja sekä Futures Platform -alustalta fasilitoija Jari Koskisen toimesta. Lisäksi osallistujat toivat omat näkemyksensä aiheesta pajaan. Nämä lähtötietoina keskusteluissa luotiin uutta ja pyrittiin hakemaan soveltavia ratkaisuja osaamis- ja koulutustarpeisiin. Luotiin ikään kuin opetusohjelma ja koulutusohjelma, koulutusmoduliaihioita, joita esimerkiksi kukin mukana oleva saattaa soveltaa omassa työssään. Tuotettu aineisto palvelee osaltaan myös Etiäinen-hankeprosessin seuraavia vaiheita, muun muassa kaavailtuja työnantaja- ja muita haastatteluita ja niiden kysymyksenasettelua.

Pajamalli ehdolla aika ajoin toistettavaksi ”moduliksi” osaksi projektissa luotavaa Kymenlaakson ennakointimallia

Samalla itse paja ja sen toteutuskonsepti yhdessä ammatillisen koulutuksen oppilaitosten, sidosryhmien ja työnantajien kanssa ja läsnäollessa oli testattava ”moduli” Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimallissa. Kirjallisen palautteen mukaan mallin toistettavuutta toivottiin indeksillä 4,6 asteikon ollessa 1-5. Yksi vaihtoehto olisikin nähdä vastaavantyyppinen pajatoteutus esimerkiksi kerran vuodessa. Hankkeessa on tavoite soveltaa joitakin muitakin vastaavia modulimalleja myöhemmin ja lopullista arviointia niiden roolista ja ”kellottamissuosituksista” kalentereihin tehdään hankkeen loppupuolella.

Osallistalistaan läsnäolonsa vahvisti yli 80 osallistujaa. Jatkopaja pidettiin Mikkelissä 25.1., jonne osallistui kolmisenkymmentä henkilöä. Jatkopaja keskittyi enemmän Xamkin OPS-suunnitteluun ja paja saikin toteutustukea myös Xamkin hallinnolta. Tämä Mikkelin jatkopaja voidaankin lukea osittain Etiäisen vaikutukseksi. Edellä mainittu pajamallia avaava video lähetettiin Xamkin henkilökunnalle osana muuta viestintään 30.1.2019 seuraavilla saatesanoilla:

”OPS2020 KÄYNNISTYI

Xamkin opetussuunnitelmien uudistus käynnistyi vuodenvaihteessa. OPS2020-uudistuksen tavoitteena on tehostaa koulutusten välisiä synergioita ja mahdollistaa strategiamme mukainen tulevaisuuslähtöinen oppiminen.

Uusissa opetussuunnitelmissa tullaan hyödyntämään nykyistä paremmin Xamkin yhteistä osaamista. Avainasemassa ovat koulutusten ja kampusten välinen yhteistyö sekä voimavarojen tehokas käyttö. Uudet opetussuunnitelmat mahdollistavat myös tavoiteajassa valmistumisen ja jatkuvan oppimisen.

– On ollut hienoa nähdä Xamkin väkeä eri organisaatiotasoilta ja -yksiköistä ideoimassa yhdessä yritysten ja opiskelijoiden kanssa tulevaisuuden ratkaisuja. Nyt näitä ideoita on tärkeä viedä opetussuunnitelmiin – yksikin askel uuteen suuntaan voi avata merkittäviä mahdollisuuksia. Kaikki rohkeasti mukaan, jokainen voi tehdä juuri sen, mikä itselle on mahdollista, opetuksen kehityspäällikkö Sini Taimela kannustaa.

Seuraavaksi käynnistyvät kaikille avoimet OPS2020-kampustyöpajat. Ilmoittautumiset Sinille, lisätietoa Staffissa.

TYÖPAJOISTA YHTEISIÄ TYÖKALUJA

Uudistuksella on kunnianhimoiset tavoitteet, ja siksi OPS-tekijöille on tarjolla tukea ja työpajoja, joissa voi yhdessä pohtia ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Ensimmäisenä vuorossa olivat tammikuiset Kouvolan ja Mikkelin tulevaisuustyöpajat, jotka järjesti Etiäinen-hanke seudun osaamis- ja koulutus tarpeiden kartoittamiseksi. Samalla ne palvelivat Xamkin OPS-uudistajia.

– Työpajat olivat menestys! Kouvolan pajassa osallistujia oli yli 80, ja Mikkelin paja mukaan lukien osallistujia oli reilusti toista sataa. Mukana oli xamkilaisten lisäksi muiden oppilaitosten, yritysten ja eri sidosryhmien edustajia. On todella hienoa, että meillä on yhteinen tahtotila seudun vetovoiman lisäämiseksi, projektipäällikkö Yrjö Myllylä iloitsee.

Etiäinen-hankkeeen tavoitteena on tuottaa ennakointimalli, jonka avulla oppilaitokset voivat reagoida nopeasti yrityskentän osaajatarpeisiin. Mukana hankkeessa ovat Xamkin lisäksi Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami ja Kouvolan aikuiskoulutuskeskus. Tulevaisuustyöpajat olivat yksi väline koota tietoa ja näkemyksiä uutta mallia ja yhteistyötä varten.”

Lue lisää Etiäisestä.