Pk-yrityksillä on toimialasta riippumatta hyvin samankaltaisia kehityshaasteita ja toisaalta rajalliset resurssit.  Yksi kehityshaasteista liittyy asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin vastaamiseen markkinoinnissa ja näkyvyydessä, arvioi vientikonkari Juha Lahtinen loppusuoralla oleviin MBA-opintoihin ja käytännön kokemuksiin perustuen. Miltä yrityksen sivut näyttävät ulkomaisen asiakas- ja jälleenmyyjäkentän näkökulmasta, mitä tietoa he odottavat löytävänsä? Onko yrityksen viesti selkeä ja kohdennettu juuri halutuille kohdemarkkinoille? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan Export Makerin asiantuntijoiden Juha Lahtisen ja Petri Sagulinin johdattelemina Etelä-Savon Vientiosaajat –hankkeen järjestämässä ”Brändi kuntoon vientimarkkinoille” kahden tiiviin webinaarin kokonaisuudessa 17.2. ja 19.2. Osallistujayritykset saavat myös vinkkejä millaista uskottavuutta ja läsnäoloa vaaditaan relevanteilla sosiaalisen media kanavilla valitulla vientimarkkinalla.

Senior Advisor Juha Lahtinen Export Media Oy
Juha Lahtinen, Senior Advisor Export Maker Oy

Webinaarien sisältö perustuu käytännön kokemukseen. Juha Lahtinen puhuu kokemuksesta, sillä hän on tehnyt vientikauppaa 25 vuoden aikana yli 50 maahan kaikilla mantereilla. Insinööritaustasta on hyötyä ratkaisukeskeisessä myynnissä, toteaa Juha. Hän uskoo, että käytännössä tärkein onnistumisen edellytys niin viennin käynnistämiseen kuin kehittämiseen on järjestelmällinen työtapa ja sitoutuneisuus viennin tekemiseen, toki sattumallakin on sijansa. Case-esimerkkien ja omakohtaisen kokemuksen jakaminen varmaankin auttaisi yrityksiä ja yrittäjiä alkamaan ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, arvelee Lahtinen. Juhan rautaista ammattitaitoa täydentää Petri Sagulin, jonka erityisosaaminen liittyy sisällöntuotantoon ja markkinointiautomaatioon sekä myyntiin ja markkinointiin myös kuluttaja-asiakkaille. Tämä asiantuntijakaksikko on valmis myös arvioimaan osallistuvien eteläsavolaisten yritysten materiaalia ja nettisivuja ja antamaan vinkkejä niiden kehittämiseen. Vientiin ja kansainvälistymiseen panostaville yrityksille on tarjolla jatkona myös Sales Pitch –englanniksi verkkotyöpaja.

Lue lisää kaksiosaisesta webinaarista ja tule päivittämään yrityskuvaa ja materiaalia vientikuntoon keskiviikkona 17.2. klo 14.30-16.30 ja perjantaina 19.2. klo 8.30-10.30. Ilmoittautuminen ja lisätiedot tästä linkistä: https://www.xamk.fi/tapahtumat/brandi-kuntoon-vientimarkkinoille/

Brändi kuntoon webinaarit kuuluvat osana Xamkin Pienyrityskeskuksen toteuttamaan Vientiosaajat –hankkeeseen. Se saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Etelä-Savon Ely-keskuksen kautta.

Teksti: Niko Arola

Kuva: Export Maker Oy:n arkisto