Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutusta arvioiva tutkimuksemme käynnistyi syksyllä 2020. Nyt käynnistyy tutkimuksemme tiedonkeruuvaihe, jossa keräämme tietoa kyselylomakkeella kehitysvammaisten lasten vanhemmilta. Kyselylomakkeessa tiedustellaan muun muassa vanhempien kokemuksia ja arvioita kuntoutuksen toteutumisesta, kuntoutusyhteistyöstä ja kuntoutuksen merkityksestä lapsen arjen suoriutumiseen ja osallistumiseen.

Kela postittaa kyselylomakkeet vanhemmille, joiden lapsi on saanut tai saa jotakin yksilöterapiaa Kelan kustantamana (esim. fysioterapiaa, puheterapiaa, toimintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, musiikkiterapiaa, psykoterapiaa).

HUOM! KYSELYN VASTAUSAIKAA JATKETTU 14.4.2021 ASTI.

VANHEMPIEN TOIVOTAAN VASTAAVAN KYSELYYN 31.3.2021 MENNESSÄ.

Kannustamme kehitysvammaisten lasten ja nuorten vanhempia vastaamaan kyselyyn. Toivomme myös, että terapeutit kannustavat lasten vanhempia osallistumaan kyselyyn. Kyselyyn vastaamalla vanhemmat voivat antaa tärkeän panoksensa kuntoutuspalvelujen kehittämistyöhön.

Haluamme myös tässä vaiheessa kiittää vanhempia, jotka osallistuivat kyselylomakkeen kokeiluun ja antoivat arvokasta palautettaan lomakkeen laatimisprosessiin.

Toivottavasti saamme paljon vastauksia ja arvokasta tietoa kuntoutuspalvelujen kehittämiseksi!

Kevään 2021 aikana myös Kelan yksilöterapioita toteuttavat palveluntuottajat tulevat saamaan sähköisen kyselylomakkeen. Siinä kartoitetaan terapeuttien kokemuksia ja arvioita kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta.

 

Tiedonkeruun tiedotteeseen tästä

 

terveisin, Anu, Maarit ja Annastiina

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksen arviointitutkimushanke (VAKEVA 2020-2022)

 

Lisätietoja tutkimuksen tiedonkeruusta antavat:

Anu Kippola-Pääkkönen
Tutkija, YTT
Lapin ammattikorkeakoulu
anu.kippola-paakkonen@lapinamk.fi
p. 040 6283425

Annastiina Vesterinen,
Tutkija, TtM
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
annastiina.vesterinen@xamk.fi
p. 040 6849441