Pitovoimaa luvan opintoihin on OPH:n rahoittama seitsemän osatoteuttajan verkostohanke, jonka tavoitteena on opintojen keskeyttämisen ehkäisy luonnonvara-alalla ohjausta kehittämällä. Luonnonvara-alan opiskelussa korostuu erityispiirteinä alan kausiluonteisuus, työelämässä opiskelu sekä erityisesti nuorten asuntolassa asuminen. Kenttäpostia –blogisarja tarjoaa kurkistuksia oppilaitosarkeen sekä keskeyttämisen ehkäisyn toimiin.

 

Ammattiopisto Lappian Louen toimipisteen tuleva syksy käynnistyy kesän jälkeen taas orientaatioviikolla, jossa tutoropiskelijat ovat avainasemassa. Tutorit ovat henkilöstön kanssa vastassa uusia opiskelijoita ja toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi uuteen oppilaitokseen.

 

Pitovoimaa-hankkeen aikana tutortoiminta lähti liikkeelle opiskelijoiden innostuksesta, joka tarttui myös meihin opettajiin ja ohjaajiin. Aktiiviset opiskelijat kertoivat avoimesti omista toiveistaan ja ideoistaan, jotka otettiin huomioon uuden lukuvuoden aloitusta suunniteltaessa.

 

Uusilla opiskelijoilla oli opintojen alussa paljon kysyttävää liittyen opiskeluun, oppilaitokseen, ruokailuun, asumiseen ja vapaa-ajantoimintaan. Tutoreita oli helppo lähestyä matalalla kynnyksellä koululla ja vapaa-ajalla, esimerkiksi iltaisin asuntolassa. He ohjasivat ja auttoivat opiskelukavereitaan monessa asiassa. Opettajat ja muu koulun henkilökunta olivat toki myös opastamassa sekä vastaamassa kysymyksiin tarpeen tullen.

 

Tutoropiskelijat olivat mukana monessa eri tapahtumassa ja tilaisuudessa lukuvuoden aikana. He osallistuivat esimerkiksi teematapahtumien järjestelyyn ja yläkoululaisten tutustumispäivän toteutukseen.

 

  • Vuoden varrelle mahtuu monia hyviä ja mieleenpainuvia juttuja. Yksi parhaimmista asioista oli mielestämme leikkien ja pelien suunnittelu, järjestely ja toteuttaminen. Oli kiva nähdä, kuinka uudetkin opiskelijat uskalsivat heittäytyä huoletta järjestettyyn toimintaan mukaan, kertovat tutoropiskelijat Noora Rajala ja Aksiina Sammalniemi.

Moni opiskelija tulee opiskelemaan Louelle toiselta paikkakunnalta. Opintojen lisäksi myös asuminen oppilaitoksen asuntolassa on uusi ja jännittävä asia. Tutorit olivat kehittämässä myös asuntolatoimintaa yhdessä asuntolaohjaajan kanssa.

 

  • Meillä oli aina mahdollisuus keskustella muiden opiskelijoiden kanssa ja kerätä tietoa siitä, mitä meidän tulisi tehdä esimerkiksi asuntolatoiminnan parantamiseksi. Oli ilo antaa asioihin näkemystä myös opiskelijoiden kannalta, tutorit kehuvat.

 

Lukuvuoden lopussa nykyiset ja uudet tutorit kokoontuivat yhteen viettämään rentoa retkipäivää keskustellen ja vaihtaen ajatuksia tutortoiminnan jatkosta. Uudet tutorit ottivat viestikapulan mielellään vastaan ja jatkavat syksyllä toimintaa mielenkiinnolla tulevaa odottaen.

 

Tutortoiminta kuuluu osana opiskelijoiden opintoihin ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Tutorit saavat toiminnastaan osaamispisteitä yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin opintoihin. On ollut hienoa seurata opiskelijoiden tekemistä ja olla ylpeä heidän esimerkillisestä toiminnastaan opiskelukavereidensa hyväksi.

 

Innolla odotamme uusia opiskelijoita opiskelemaan luonnonvara-aloille Louelle. Nähdään syksyllä!

 

 

 

Jenni Ranta

opinto-ohjaaja

Ammattiopisto Lappia