Pitovoimaa luvan opintoihin on OPH:n rahoittama seitsemän osatoteuttajan verkostohanke, jonka tavoitteena on luonnonvara-alan opintojen keskeyttämisen ehkäisy ohjausta kehittämällä. Luonnonvara-alan opiskelussa korostuvat erityispiirteinä kausiluonteisuus sekä työelämässä opiskelu ja erityisesti nuorten asuntolassa asuminen. Kenttäpostia –blogisarja tarjoaa kurkistuksia oppilaitosarkeen ja keskeyttämisen ehkäisyyn.

Vastuuopettajat havaitsivat, että opiskelijoille oli jäänyt kirjallisia tehtäviä rästiin. Eräs suuri syy tähän lienee korona ja sen vaikutuksesta aiheutunut etäopetukseen siirtyminen. Etäopetus on aika harvoille ammatillisen peruskoulutuksen nuorille opiskelijoille toimiva tapa opiskella. Useat tarvitsevat enemmän tukea ja kannustusta tehtävien suorittamiseen kuin mitä etäopetustilanteessa on mahdollista antaa.

Tehoviikolle koottiin ryhmä niistä opiskelijoista, joilla oli jäänyt kesken yhteisten tutkinnon osien kursseja ja ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluvia kirjallisia tehtäviä. Ryhmään kuului 14 opiskelijaa, joista 11:n on tavoitteena valmistua ammattiin tämän vuoden kesäkuussa. Tehoviikko päätettiin järjestää jakson neljä ensimmäisellä viikolla eli 7.-11.2.2022. Ohjaajina toimivat hanketyöntekijä ja erityisopettaja. Ryhmän käytössä oli uuden luokkarakennuksen suurin luokka sekä kirjasto. Opiskelupäivät olivat maanantaista torstaihin klo 9–15 sekä perjantaina klo 8:15–11:30. Opiskelijoiden kannustimena toimi tieto siitä, että viimeiseen työpaikalla järjestettyyn koulutukseen pääsee lähtemään heti, kun rästit on tehty. Motivaattorina toimi myös lupaus siitä, että tehoviikon loppuihin päiviin ei tarvitse osallistua, kun saa rästinsä palautettua hyväksytysti.

Osallistumisprosentti lukujärjestykseen laitettuun tehoviikkoon vaihteli suuresti, 0–100 %. Hän, joka ei osallistunut lainkaan lähitukeen, sai etänä tehtyä valmiiksi puuttuvat tehtävät. Toisaalta yhden iltapäivän muissa opinnoissa ollut opiskelija joutuu vielä tjk-jaksolla tekemään kaksi kurssia loppuun. Opiskelijoita, joilta jäi tehtäviä kesken, ohjataan ja kannustetaan etänä, kunnes vaaditut tehtävät valmistuvat. Kaikki tehtävät saivat valmiiksi tehoviikon aikana 6 / 14 opiskelijaa. Osa opiskelijoista jatkaa tässä jaksossa opintojaan vielä Harjussa. Heille on tarjolla lähitukea tiistaisin Jelppilässä, kirjallisten tehtävien tukipajassa.
Kirjallisten rästitehtävien tehotukiviikko onnistui niin hyvin, että sellaisen voi tarvittaessa järjestää toisenkin kerran. Viimeiseen työpaikalla järjestettävään koulutukseen opiskelija voi lähteä luottavaisin mielin, kun kaikki kirjalliset tehtävät on jo suoritettu.

 

Taina Lehtiniemi

Hanketyöntekijä

Harjun oppimiskeskus