Pitovoimaa luvan opintoihin on OPH:n rahoittama seitsemän osatoteuttajan verkostohanke, jonka tavoitteena on luonnonvara-alan opintojen keskeyttämisen ehkäisy ohjausta kehittämällä. Luonnonvara-alan opiskelussa korostuvat erityispiirteinä kausiluonteisuus sekä työelämässä opiskelu ja erityisesti nuorten asuntolassa asuminen. Kenttäpostia –blogisarja tarjoaa kurkistuksia oppilaitosarkeen ja keskeyttämisen ehkäisyyn.

 

Pitkä korona-aika alkaa paljastaa vaikutuksiaan opiskelijoihin vähitellen, kun maailma alkaa taas palailla normaalimpaan aikaan. Ruukin luonto- ja hevoskeskuksella huomattiin syksyn alkaessa, että lounaalla käy aika vähän juuri aloittaneita opiskelijoita. Tuntuma oli sama aamupalalla ja päivällisellä. Työ luonnonvara-alalla on kuitenkin fyysisesti raskasta ja sitä tehdään enimmäkseen ulkona; on syötävä hyvin, että jaksaa. Aikaisemminkin syöminen on ollut joskus ongelma liittyen lähinnä yksittäisten opiskelijoiden syömishäiriöihin, mutta nyt ongelma alkoi olla paljon laajempi.

 

Ensimmäisenä asiaan reagoi toimialapäällikkö Riikka Pajuvesa-Korkala. Hän lähetti sekä opiskelijoille että huoltajille Wilma-viestin, jossa kerrottiin yleisesti luonnonvara-alasta, korostettiin riittävän ravinnonsaannin merkitystä jaksamiselle ja kerrattiin, mitä täysihoito koululla tarkoittaa. Lisäksi kasvatusohjaaja Piritta Maarala laati opiskelijoille kyselyn, jossa tiedusteltiin kuinka usein kukin käy syömässä ja miksi ei käy syömässä ollenkaan. Vastauksia saatiin hyvin ja niistä ilmeni, että monella nuorella syömässä käymisen esteenä on sosiaalisten tilanteiden pelko ja ahdistuneisuus ihmisjoukoissa. Yhtenä syynä oli kiire, johon pystyttiin vaikuttamaan välittömästi lukujärjestysteknisillä ratkaisuilla. Tulokset kyllä yllättivät henkilökunnan: emme olisi asiaa ilman kyselyä hoksanneet!

 

Kyselyn jälkeen toimialapäällikkö lähetti uuden Wilma-viestin sekä opiskelijoille että vanhemmille. Keittiöllä suunniteltiin Lempiruokaviikko, joka toteutettiin vähän aikaa sitten. Ensin opiskelijat saivat ruokailun yhteydessä kirjoittaa listaan, mitä ruokia toivoisivat lempiruokaviikolle. Vastausten perusteella laadittiin viikon ruokalista. Ainakin osa toivotuista ruuista jäänee listalle. Erityisopettaja ja kasvatusohjaaja ovat keskustelleet eri tilanteissa hyvinvoinnista ja ravinnosta sen osana opiskelijoiden kanssa.

 

Vähitellen tilanteessa on havaittu kohentumista. Yhä useampi opiskelija käy syömässä lounaan ja päivällisenkin. Aiemmassa kyselyssä vain yksi opiskelija ilmoitti syövänsä päivällisen joka päivä, nyt päivällisen ruokailijamäärä on noussut yli 20:een opiskelijaan päivittäin. Ruokailukäyttäytymiseen liittyvä kysely on tarkoitus uusia vuodenvaihteen tienoilla. Kyselyä on tarkoitus kehittää ja muokata laajemmaksi, jotta saataisiin enemmän tietoa opiskelijoiden toiveista ruokailun suhteen. Pitovoimaa luvan opintoihin -hanke mahdollisti nopean, monesta suunnasta tulevan puuttumisen tilanteeseen.

 

Kuva: Terttu Holappa

 

 

Kirsi Autio

Opinto-ohjaaja

Luonnonvara-alat

Hanketyöntekijä

Työtä, taitoa ja tukea -hanke

https://tyota-taitoa-ja-tukea-hanke.webnode.fi/