Pitovoimaa luvan opintoihin on ollut OPH:n rahoittama seitsemän osatoteuttajan verkostohanke, jonka tavoitteena oli opintojen keskeyttämisen ehkäisy luonnonvara-alalla ohjausta kehittämällä sekä vahvistaa alalle hakeutuvien opiskelijoiden kuvaa alan opinnoista. Tavoitteena oli myös kehittää opintoihin kiinnittymisen malleja sekä opinto-ohjausta luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden. Luonnonvara-alan opiskelussa korostuu erityispiirteinä alan kausiluonteisuus, työelämässä opiskelu sekä erityisesti nuorten asuntolassa asuminen. Hankkeen toimia on esitelty täällä Osaamiskeskus Nuoskan blogissa Kenttäpostia-sarjassa kuluneen vuoden aikana.

 

Hankkeen lopputuotosten esittelyyn luotiin Thinglink-pohja, johon linkki alla. Alustan toivotaan toimivan luonnonvara-alan oppilaitosten infoboxina ja vinkkeinä oman toiminnan kehittämiseen. Sinne tuotiin hankkeen omien toimien lisäksi hyväksi kokeiltua ja havaittua materiaalia yhteishankkeista tai muista materiaaleista. Kehittämistyö ja sen tulokset on luokiteltu seuraavin otsikoin: Opiskelijoiden osallistaminen, Hakuvaiheen ohjaus, Opintoihin kiinnittymisen tukeminen, Ohjauksen kehittäminen sekä Yhteistyö Nuoskan kanssa. Materiaali on erityisen hyödyllinen luonnonvara-alan asuntolatoiminnassa mukana oleville, opinto-ohjaajille sekä muille ohjaustyötä tekeville. 

 

ThingLink Scenario ”Pitovoimaa esittely”

 

Vaikka hanke nyt päättyykin, niin työ luonnonvara-alan pitovoiman lisäksi jatkuu. Kiitämme Osaamiskeskus Nuoskaa hyvästä yhteistyöstä mm. kohdennettujen koulutusten ja asiantuntija-avun muodossa. Hankkeen myötä olemme luoneet vertais- ja yhteistyöverkoston luonnonvara-alalle, mistä pidämme kiinni jatkossakin!

 

Tämän myötä toivotamme hyvää kesää kaikille!

 

Terveisin,

 

Pitovoimaa-verkosto eli Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hyria Koulutus Oy, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä – Lappia, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Harjun oppimiskeskus Oy, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.