Tule mukaan Juvenian uusimpaan koulunuorisotyön hankkeeseen!

 

Koulunuorisotyön Erasmus-hanke YWIS – Youth work in schools kehittää nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on määritellä nuorisotyön roolia ja mahdollisuuksia sekä sisällyttää nuorisotyön tavoitteita osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Nuorisotyön roolia vahvistetaan neljän teema-alueen kautta: kestävä kehitys, demokratiakasvatus, opiskelijahyvinvointityö ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

YWIS starttaa keräämällä eri maiden hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joissa yhdistyy formaali ja nonformaali kasvatustyö.

 

Hyvien käytäntöjen siirtäminen paikasta toiseen ei ole vaivatonta. Petri Paju (2008, 3) havainnollistaa hyvän käytännön siirtämistä lampun vaihtamiseen. Ei riitä, että palanut lamppu vaihdetaan uuteen samoille kierteille. Hyvä käytäntö ei toimi varaosan tavoin, vaan vaatii työtä ja vaivaa, että siirtäminen paikasta toiseen onnistuisi.

Oletteko onnistuneet luomaan teidän alueella ja oppilaitoksissa erityisen toimivan tavan edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta? Miten kehitätte opiskelijahyvinvointia ja vahvistatte nuorten uskoa tulevaisuuteen? Keitä ammattilaisia siihen liittyy? Miten nuoret ovat mukana ja miten he siitä hyötyvät?

Kerro koulunuorisotyön hyväksi kokemastasi käytännöstä. Jaa se osaksi eurooppalaista yhteiskehittämistä GoogleForms-kyselylomakkeen kautta. Kyselylomake on englanniksi, mutta käännösapua on tarjolla tarvittaessa.

Linkki kyselyyn

Hyviä käytäntöjä kerätään Euroopan laajuisesti, erityisesti hankkeen partnerimaissa Kreikassa, Portugalissa, Virossa ja Suomessa. YWIS-hankkeen toimijat käyvät kaikki vastaukset läpi ja kokoavat aineistosta Handbookin. Kokoelma hyviä käytäntöjä ei toimi vain varaosakokoelman tavoin, vaan tarjoaa jatkossa ponnahduslaudan YWIS-hankkeen jatkotoimille ja kaikille uusille koulunuorisotyön innovaatioille eri puolilla maailmaa.

Lähde

Paju P. 2008. Nuorten valtakunnallinen osallisuushanke. Kehyskertomukseen linkitetyt dokumentit: Hyvästä käytännöstä.  Nuorisorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 18. Saatavilla verkossa. 

Kirjoita kommentti

*