Toisessa Hedelmätarha-työpajassa käsiteltiin yhteisöllisyyttä ja työn merkityksellisyyttä.

Paja aloitettiin fiilistelemällä aloituskettukuvien kanssa, missä kohtaa mielenmaisemaa itse kukin on tänään. Siitä tulikin varsin mielenkiintoinen kuulumiskierros: ollaan työssä kuin eri planeetoilta, iloisesti pyöräillään samaan rotkoon, hässäkästä suvantovaiheeseen, minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, pyöräillään työssä sopuisasti välillä eri suuntiin.

Kuvien käyttöä pajan alussa voi suositella ihan kaikille. Se auttaa pysähtymään hetkeen ja luo hyvää ilmapiiriä.

Marika Taskinen avasi yhteisöllisyyden merkitystä hyvinvoinnin mahdollistajana. Yhteisöllisyys kumpuaa ihmisen perustavasta tarpeesta olla yhteydessä toisiin ihmisiin.

Tarvitsemme tunnetta siitä, että olemme osa jotakin, jossa muut arvostavat minua sellaisena kuin olen, näkevät ja kuulevat minut ja auttavat, kun tarvitsen apua.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe

Yhteisöllisyyttä vahvistaa ennen kaikkea myönteinen asenne. Hyvä kasvattaa hyvää! Teemaan liittyi Vuolas virta -harjoitus, jossa pohdittiin, miten vuolas virta pystytään yhdessä ylittämään. Ryhmät tuottivat upeita luovia, hassunhauskoja, kuvitettuja ratkaisuja. Kun mielikuvitus lähti laukalle, lopputulos voi olla vaikka tekoälyn tekemä kubistinen kuva sillanrakennukseen rekrytoidusta lohikäärmeestä, jonka suomuja pitkin virta ylitettiin.

 

Työn merkityksellisyyteen liittyvät vahvasti omat arvot. Kukin osallistuja teki oman arvokehän, jossa oli kuusi itselle tärkeää arvoa. Kutakin arvoa vertailtiin yksi kerrallaan jokaiseen kehällä olevaan arvoon niin, että saatiin oma arvojen tärkeysjärjestys. Arvoista rakennettiin arvonoppa. Jokaisella nopan sivulla oli yksi visualisoitu arvolappu. Nopan runkona toimi maitotölkistä rakennettu noppa.

Pienryhmissä kukin heitti omaa noppaansa ja keskusteltiin, mitä saatu arvo itse kullekin merkitsi, miksi kokee sen tärkeäksi ja mitä ajatuksia se herättää.

Chattisateeseen tiivistettiin päivän tunnelmat: luovuus, valo, levollisuus, ilo, yhteistyö, iloisuus, yhteenkuuluvuus, levollisuus, ristiriitainen, valoreppu :-), lempeys, rauhallisuus, arvokas, pysähtyminen, inspiroiva, kiitollisuus. Arvoja ja tärkeitä asioita oli hyvä miettiä.

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe

Oivallus – Arvonoppa

Tehkää tiimissä tai työyhteisössä omat arvonoppanne ja heittäkää noppaa. Arvoista keskusteleminen auttaa tuntemaan itseä, työkavereita ja luo yhteisöllisyyden tunnetta. Kiireen keskellä tulee harvoin pysähdyttyä pohtimaan omia arvojaan ja sitä toimiiko niiden mukaisesti 😊

 

Tarja Kyllönen, työyhteisövalmentaja, 3K Savo

tarja@3ksavo.fi, puh- 050 569 4777

www.luovanoste.fi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/

Kirjoittaja fasilitoi työpajaa