Digillä duuniin! –hankkeen loppukiihdytys on alkanut. Hanke lähestyy loppuaan, ja sen takia juuri nyt tapahtuu erityisen paljon. Tuhannet kohtaamiset ja kymmenet kokeilut ovat jättäneet jälkensä paikkakunnille ja menetelmiin, joita nyt julkaistaan, esitellään ja juurrutetaan kohti jatkuvaa käyttöä.

Olen päässyt mukaan tukemaan hankkeen loppukiihdytystä menetelmien juurruttajan roolissa. On ollut ilo perehtyä menetelmiin, jotka ovat oikeasti uudella tavalla saavuttavia ja ajassa kiinni. Etelä-Savon alueelliset haasteet hyvinvoinnin, nuorten työllistymisen ja resurssien saralla ovat suuria, joten uusia menetelmiä ja toimintamalleja todella tarvitaan. Pelillisyys ja digitaalisuus puhuttelevat nuoria ja voivat tarjota uusia tasa-arvoistavia osallistumisen mahdollisuuksia.

Jalkautuva juurrutustyö ottaa huomioon alueiden ja ammattilaisten yksilölliset tarpeet. Pyrimme helpottamaan tulevien askelten ottamista kohti entistä saavuttavampia ja nuorten todellisuudesta lähteviä myönteisen tunnistamisen käytäntöjä.

 

Luovuus rakentaa siltoja ihmisen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välille ja tarjoaa reittejä ihmisestä ihmiseen, liittää mukaan yhteisöön. Meidän, nuoria työssämme kohtaavien ammattilaisten, tulisi käyttää erityisesti niitä vuorovaikutuksen väyliä, jotka ruokkivat nuorten luovuutta ja saattavat mukaan nekin nuoret, joiden reitit yhteiskuntaan ovat vaurioituneet tai hauraat. Jospa toiminnan rakenne valittaisiinkin sen mukaan, mikä vuorovaikutuksen väylä sille kaikkein vähiten osallistuvalle nuorelle sopisi parhaiten?

Kyse ei ole vain nuorten kohtaamisen menetelmistä vaan syvällisemmästä asenteesta; läsnäolosta ja luovasta houkuttelemisesta omien taitojen kehittämiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteiskuntaan. Mitä haastavammassa tilanteessa nuori on, sitä herkemmin tulee ottaa käyttöön juuri ne keinot, joiden kanssa nuori kokee olevansa kotikentällä. Joskus se vaatii ammattilaista astumaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle kokeilemaan jotain uutta ja ehkä outoakin. Nuorelle paras mahdollinen viesti on, että työntekijä tulee häntä ja hänen maailmaansa kohti, on hänen takiaan jopa ylittänyt mukavuusalueensa rajat, ja että vuorostaan nuori saakin olla asiantuntija, opas. Niin kuuluu olla, koska juuri hänen elämästään on kyse.

 

MITÄ HANKKEESSA TAPAHTUU JUURI NYT?

Kohtaamisia nuoruuden kääntöpiirillä –seminaari 19.3.2020 kokoaa ammattilaiset löytämään yhä lisää elementtejä, jotka tukevat nuorta hänen elämänsä muutosten keskellä. Nuoret toivovat lisää osallisuutta palveluprosesseihin ja ammattilaiset tarvitsevat tukea tehdäkseen siitä totta. Sata osallistujaa on jo ilmoittautunut mukaan, tule sinäkin!

Myös kevytyrittäjyyteen liittyvä valmennus ammattilaisille ja pelit nuorisotyössä -koulutukset pyörivät vielä maalis-huhtikuussa.

Hankkeen oivallukset ja menetelmät saadaan kaikkien ulottuville kirjoihin, kansiin ja verkkoon. Myönteisiä matkaeväitä – sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen opas ja KOHINA – pelinjohtajan opas nuorten työelämätaitoja ja –valmiuksia edistävään pöytäroolipeliin kuljettavat kehitettyjen ryhmämenetelmien pariin.

Oppimisen paikka – kokeiluja nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Etelä-Savossa –julkaisu kertoo hankkeen aikana koetun matkan näkökulmista, löydöistä ja oivalluksista. Kaikissa julkaisuissa kuuluu kirjoittajien lisäksi niin nuorten kuin heitä kohtaavien ammattilaistenkin ääni.

 

Ovatko hankkeemme menetelmät vielä tuntemattomia? Tai kaipaatko apua niiden soveltamisessa omaan työhösi nuorten parissa? Ota yhteyttä, teemme toimijakohtaisia juurrutusvierailuja maalis-, huhti- ja toukokuun ajan. Ota yhteyttä!

 

Helinä Juurinen, TKI-asiantuntija

helina.juurinen@xamk.fi

puh. 050 343 8389

 

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hanke alkoi 1.6.2017 ja päättyy 31.5.2020. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osatoteuttajana toimii Otavia. Hanketta toteuttamassa on myös Xamkin Pienyrityskeskus. Hanketta rahoittavat toteuttajatahojen ohella Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. www.xamk.fi/digilla-duuniin