Uuden luominen edellyttää osallistamista

Älykkäästi ohjaten -kehitystyössä on rakenteilla Minä ja tulevaisuus -käyttöliittymä, jonka suunnittelua tehdään yhteistyössä opiskelijatestaajien ja -kokeilijoiden kanssa. ”Opiskelijoita kuunnellaan aidosti ja he saavat äänensä kuuluville koko kehittäjätiimille”, kertoo kehitystyön projektipäällikkö Marjo Äikäs.

Kehittämisen tavoitteissa korostuu vaikuttavuus. Hyvä käyttäjäkokemus lähtee opiskelijoiden tarpeisiin vastaamisesta, ja toki palvelun tulee tuottaa myös käyttämisen iloa. Opiskelijoilla on todellinen vaikuttamisen mahdollisuus heitä koskevan palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen. Testaajana ja kokeilijana opiskelija on osallinen sekä henkilökohtaisiin että kollektiivisesti laajemmin opiskelijoille kehitettäviin palveluihin.

Jo sovelluksen testaaminen ja kokeilusessiot auttavat opiskelijaa pohtimaan omia tavoitteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan ja asettamaan omalle tulevaisuudelleen yksilöllisiä tavoitteita.

Sovellusta suunniteltaessa on lähdetty näkemyksestä, että ”ura” nähdään laajana, yksilön elämää kokonaisuutena koskevan asiana. Siihen liittyvät opiskelun ja ammatin lisäksi ihmissuhteet ja vapaa-aika, ja mahdollisesti esimerkiksi maailmankatsomuksellisia pohdintoja.

Käyttäjälähtöisesti suunniteltu käyttöliittymä

Älykkäästi ohjaten -hankkeen moniammatillinen hankeryhmä muodostuu Xamkin, Samiedun ja Esedun osaajien muodostamasta tiimistä. Neljä teknologiayritystä tuo mukaan muun muassa tekoälyn soveltamista koskevan asiantuntemuksen, välitys- ja rajapintaratkaisun suunnittelua ja toteutusta koskevan osaamisen sekä käyttöliittymäsuunnittelun.

Kehitystyössä yksittäisellä asiantuntijalla on suhteellisen rajallinen näkemys kokonaisuuteen.
Loppukäyttäjien näkemyksiä tarvitaan mukaan varhaisessa vaiheessa, jotta käyttöliittymästä tulee käyttäjälleen selkeä ja hyödyllinen.

Kehitystyön keskeisenä tavoitteena on kehittää urasuunnitelman tekemiseen työkalua, joka olisi hyödynnettävissä elämän eri vaiheissa. Testauksessa ja kokeiluissa avainasemassa ovat myös uraohjaajat ja ohjaustoimijat. Tavoitteena on rakentaa uraohjauksen prosesseja ottamalla huomioon eri näkökulmia, ja kehittää samalla kykyä tarkastella asiaa eri näkökulmista.

Tekoälytuettu urasuunnitelma ei jätä käyttäjää käymään vuoropuhelua teknologian kanssa, vaan sen avulla saadaan nimenomaan lisää aikaa ohjauskeskusteluille, ohjaajan ja ohjattavan kohtaamisille. Sovellus tekee henkilön määrittelemien ehtojen perusteella suositteluja, jotka jo itsessään saattavat herättää keskustelua: millaisia suosituksia sinä sait?

Vaikka teknologia kehittyy, niin ihmisten kohtaamiset ja kasvokkain tapahtuvat keskustelut ovat tärkeitä. Keskusteluissa syntyy uusia oivalluksia, uusia merkityksiä, jotka ovat tärkeitä viittoja kohti tulevaisuutta.

Samalla kun palvelu saumattomasti yhteensovittaa teknologiatuettuja työkaluja, se toimii ystävällisenä kanssakulkijana ja huomioi käyttäjän jo ensi tapaamisesta alkaen. Tästä pitää huolen myös sovelluksen Hilleri-maskotti, jonka roolina on toimia esimerkiksi oppaana, samalla polulla kulkijana ja hyvän mielen tuojana.

Esitestaukset lopuillaan, kokeilut käynnistyväy alkuvuonna 2023

Testauksia on toteutettu marrras-joulukuun 2022 aikana, ja varsinaiset kokeilut ajoittuvat vuoden 2023 talveen ja kevääseen.

Haluamme kuulla kaikenlaisia palautteita, niin tyytyväistä hyrinää kuin parannusehdotuksia.

Kaikki palautteet ovat tervetulleita, ja ne käydään huolella kehittäjätiimissä läpi.

 

Kuva: Marjo Äikäs

Kirjoita kommentti

*