Mikkelin lukiolaisten teatterikurssilla

Yhessä!-hankkeen koulujeesarit ovat päässeet vaihteleviin ja monipuolisiin tehtäviin. Oppilaitosnuorisotyöntekijät osallistuvat ilmaisutaidon kurssille opettajaa avustavina ryhmänohjaajina. Ilmaisutaidon ryhmä toteuttaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville teatteriesityksen joulu-tammikuun aikana. Kurssi päättyy jeesareiden suunnittelemaan ja toteuttamaan tilaisuuteen 1.2.2019.

Monipuolista oppilaitosnuorisotyötä: jeesarit ryhmänohjaajina lukion kurssilla

Jeesarit ohjaavat ilmaisutaidon ryhmäläisille ryhmäyttämisharjoituksia ja käyvät lukiolaisryhmän kanssa kiertämässä esityspaikoissa. Vammaisille räätälöityä teatterikappaletta nähdään tammikuun aikana Toimintakeskus Kipinässä, Kalevankaan koulun Taiturit-luokissa ja Chillaillaan-hankkeen erityisnuorten klubitalolla.

Miltä vammaisuus tuntuu?

Ilmaisutaidon ryhmän ohjaaminen aloitettiin vammaisinfolla 4.12.2018. Infotilaisuudessa keskusteltiin seikoista, joita pitää huomioda, kun yleisönä on kehitysvammaisia. Lopuksi lukiolaiset kokeilivat ryhmäharjoituksessa, miltä tuntuu olla vammainen. Kokemuksista virisi hieno, reflektoiva keskustelu. Hyvinä kehitysvammaisen kohtaamisen tapoina pidettiin esimerkiksi kehitysvammaisen pyytämistä mukaan porukkaan ja vammaisen kohtaamista yksilönä.

Menossaa mukana koulujeesarit, yhteisöpedagogiopiskelijat Linda Härkönen ja Essi Kervinen sekä tki-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry

Kirjoita kommentti

*