Koulunuoristyötä käsittelevä oppikirja on julkaistu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Oppimateriaalit-julkaisusarjassa Juvenian hallinnoiman osaamiskeskus Nuoskan ja yhteisöpedagogikoulutuksen yhteistyössä.

Kirja on syntynyt tarpeesta vastata oppimateriaalitarpeeseen, ammattialan itseymmärryksen lisäämiseen ja kasvatuksellisen viitekehyksen tuottamiseen koulunuorisotyöhön. Oppikirja tarjoaa tavan jäsentää koulunuorisotyötä useista näkökulmista: koulunuorisotyön ammattialaymmärryksestä ja itsemäärittelystä, moniammatillisuuden reunaehdoista ja mahdollisuuksista koulun toimintaympäristöissä, koulunuorisotyön käytännön toteuttamisen mahdollisuuksista ja koulunuorisotyön keskeisistä tavoitteista sekä koulunuorisotyön laadusta.

Kirjassa kuvataan koulunuorisotyön ammatillista kuvaa, perustellaan koulunuorisotyön tarvetta sekä viritetään keskustelua koulunuorisotyön laadusta, näkyväksi tekemisestä ja vaikuttavuudesta. Pyrkimyksenämme oli tuottaa oppimateriaali, jonka pohjalta voidaan viedä nuorisotyöllistä osaamista koulumaailmaan laajemminkin.

Kirja soveltuu lukemistoksi koulunuorisotyötä jo tekeville, koulua työympäristöksi suunnitteleville tai kenelle tahansa koulussa nuorten parissa työskenteleville.

Kirja on ladattavissa verkossa https://www.theseus.fi/handle/10024/793287 

ja sitä voi tilata paperiversiona tästä linkistä https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/1458/lomake.html

(linkki avoinna 30.11.2023 saakka)

 

Mikkelissä 2.5.2023

 

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

Pekka Penttinen

kirjan toimittajat