KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄKUVIEN KARTOITUS

Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa verkkolomakkeella kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden tehtäväkuvia. Kyselyn vastausaika on 11.5-6.6.2021. Kartoitamme mm. kouluastetta, jossa vastaaja työskentelee, onko tehtäväkuva tehty ja mitä siihen on kirjattu. Tietoa hyödynnetään Nuoskan kehittämistyössä. Nuorisotyöntekijät vastaavat kyselyyn nimettömästi tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/8EF155E94DC8BF0E

Kartoitus toteutetaan kahdella kielellä.

Osaamiskeskus Nuoska jakaa kyselyä myös sosiaalisessa mediassa omissa kanavissaan.

Linkin voi löytää esimerkiksi Facebookin ja Discordin Nuorisotyö koulussa –ryhmissä, sekä Sosionomit koulussa ryhmässä.

 

KARTLÄGGNING AV SKOLUNGDOMSARBETARES ARBETSBESKRIVNING

Kompetenscentret Nuoska kartlägger med hjälp av en webbenkät ungdomsarbetares arbetsbeskrivningar i skolor och läroinrättningar. Enkätens svarstid är 11.5-6.6.2021. Vi kartlägger bl.a. på vilka skolstadium arbetet utförs, om en skriftlig arbetsbeskrivning har gjorts och vad som dokumenterats i arbetsbeskrivningen. Den insamlade informationen kommer att utnyttjas inom Nuoskas utvecklingsarbete. Ungdomsarbetare besvarar enkäten anonymt via följande länk:

https://link.webropolsurveys.com/S/509D5D7A5C3C9540

Kartläggningen genomförs på två språk.

Kompetenscentret Nuoska delar enkäten på sociala medier via sina egna kanaler.

 

Lisätietoja / mer information

Jos haluat keskustella tai kysyä aiheesta, ota mielellään yhteyttä:

Har du frågor eller funderingar angående ämnet, är du välkommen att kontakta oss:

 

suomeksi: sanna-mari.poyry@xamk.fi

på sveska: veronica.hellstrom@xamk.fi

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

 

Kompetenscenter Nuoska – Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter.