Koulutus Onnenhelman kanssa Teamsissa

 

Perehdyttämistä ja osaamisen kehittämistä voi tehdä monella tavalla. Onnenhelman henkilöstön kanssa pidimme yhteisen koulutustilaisuuden toukokuussa missä puhuimme ruokalistan suunnittelun periaatteista, ravitsemuksen merkityksestä asiakkaiden hyvinvoinnissa sekä ravintosisällöistä.

Ravitsemuksella on valtava merkitys ihmisen hyvinvoinnille.  On huomioitavaa, että energiantarve vähenee iän myötä, mutta ravintoaineiden tarve saattaa jopa nousta.

Hyvällä ravitsemuksella turvataan energian ja ravintoaineiden saanti. Ikääntyneiden ruokasuositus on Valtion ravitsemisneuvottelukunnan ja Terveyden hyvinvoinninlaitoksen tekemä yhteinen julkaisu, minkä tarkoitus on tukea iäkkäiden tarpeisiin pohjautuvaa laadukasta ruokapalvelua. Julkaisu on päivitetty 2020. Koulutuksessa kävimme läpi tätä suositusta ja mihin tämä suositus meitä ohjaa. Se on suunnattu tukemaan ikääntyneiden ruokailusta vastaavien toimintaa arjessa ja antamaan työkaluja oikeanlaisen ravitsemuksen koostamiseen. Onnenhelmassa tehdään tärkeää työtä tehostetun palveluasumisen parissa ja tätä palvelukokonaisuutta tukee täysipainoinen ravitsemus.

 

 

Keskustelimme myös lautasmallin merkityksestä ja totesimme, että perusruokavalio sopii useimmille. Täysipainoinen ateria on monipuolinen, terveyttä edistävä, maistuu maukkaalle ja houkuttelee syömään aterian kaikki osat. Puhuimme myös ruokailun sosiaalisesta merkityksestä, tuoksuista, aisteista, väreistä ja kaikesta siitä kauniista, mitä se ympärilleen tuottaa. Tärkeää on muistaa toki säännölliset ateria-ajat sekä aterioiden ravitsemuslaatu vuorokautisessa hoidossa, ruokalistan riittävä kierto, mahdolliset teemaviikot ja yhdessä syömisen tukeminen.

 

 

 

Koulutustilaisuus järjestettiin verkossa, missä tuli harjoiteltua myös verkkoympäristön toimivuutta sekä digitaitoja. Oli ilo huomata, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja vuorovaikutusta syntyy verkkoympäristössäkin. Keskustelimme sekä pohdimme yhdessä ruokalistaan sekä ravitsemukseen liittyviä kehittämisen kohteita ja mietimme, kuinka saada asioita kehitettyä vielä paremmaksi nykyisestä. Ravitsemukseen liittyvä tieto lisääntyy koko ajan, ja digitaidotkin vanhenevat nykyään nopeasti, jos niitä ei kehitä, joten tästä koulutuksesta jäi kotiin viemiseksi ainakin planetaariseen ruokavalioon tutustuminen ja kuinka toimimme yhteisesti Teams alustalla.

 

Kirjoittaja Heidi Kauppinen toimii Projektipäällikkönä Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla-hankkeessa.

Vireyttä seniorivuosiin- ikääntyneiden ruokasuositus. 2020. Viitattu 20.4.2021.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/THL_OHJ_4_2020_Vireytt%c3%a4%20seniorivuosiin_verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y

 

Kirjoita kommentti

*