Restonomiopiskelijat maistattivat sirkkoja Karhuvuoren koululla helmikuussa

 

 

Restonomiopiskelijat maistattivat ( 13 ja 15.2) osana opintojaan hyönteisiä peruskoulun oppilailla Kotkan Karhuvuoren koululla. Maistatuksen tavoitteena oli tutustuttaa peruskoululaisia yhteen kiertotalouden osa-alueeseen eli hyönteisiin elintarvikkeena. Karhunvuoren koulu lähti mukaan XAMKIn restonominen ja hyönteisalan toimijan yhteistyöhön ennakkoluulottomasti. Päivän aikana oppilaat pääsivät tutustumaan eläviin sirkkoihin, hyönteistuotteisiin, sekä pääsivät maistamaan kuivattuja sirkkoja, maistatuksiin osallistui noin 500 oppilasta ja koulun henkilökuntaa.

Muurahaiskauppa (http://www.muurahaiskauppa.com/ )toimitti ja sponsoroi tilaisuuksien sirkat. Maistatusten aikana tehtiin nuorille suunnattua kuluttajatutkimusta, jossa tavoitteena on kartoittaa eri ikäisten ihmisten asenteita ja mielipiteitä hyönteiselintarvikkeita kohtaan ja kerätä tietoa mahdolliseen tuotekehitykseen.

Muurahaiskaupan Tommi Nuolioja ja Anri Koho pitivät koulun oppilaille alustusluennon ennen maistatusta. Luennolla kerrottiin sirkoista osana kiertotaloutta. Sirkkojen kasvatuksen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin perinteisen lihantuotannon. Oppilailta tiedusteltiin luennolla, kuinka monelle sirkat ovat tuttuja, kuinka moni on niitä maistanut, onko sirkat tuttuja ruuassa ja kuinka monta kiinnostaa ekologisuus.

Maistatukseen valittiin kuivattu kotisirkka sellaisenaan. Maistatukset sujuivat hyvin, yllättävän moni oppilas niitä maistoi, vaikka voisi kuvitella, että nuorilla voisi olla ennakkoluuloja hyönteisiä kohtaan. Luokkaa kohden oppilaita, jotka eivät maistaneet, oli vain muutamia.

Maistatusten yhteydessä kyseltiin oppilailta mielipiteitä sirkkojen mausta ja yleisin vastaus oli pähkinä. Maku yllätti useat, koostumusta kuvailtiin popparimaiseksi, osa kuvaili sipsiksi. Osa koulun oppilaista halusi syödä useamman sirkan ja yksi oppilaista osti itselleen myös sirkkoja kotiin.

Luultavasi oppilaat, jotka eivät sirkkoja maistaneet, johtui luultavammin ajatuksesta, että kyseessä on kotisirkka ja sirkan ulkonäkö. Mielikuva siitä, että syö ”ötököitä” oli aika yleinen ”ällötyksen” syy. Kuitenkin maistaessaan monet totesivat, että ei kokemus ollutkaan niin paha kuin oli ennakkoon kuvitellut.

Maistatusten jälkeen oppilaat vastasivat kyselyyn ja pääsivät kommentoimaan sirkkojen makua, ulkonäköä ja omaa halukkuuttaan syödä hyönteisruokaa ja näkemyksiä siitä, missä tilanteissa tai tuotteissa hyönteisiä voisivat syödä. Kyselyn aineisto jää myöhempään analyysiin ja tietoa voi hyödyntää Sirkka sopassa hanke, opiskelijat, muurahaiskauppa ja mielenkiintoa löytynee myös koulusta analysoidusta tiedosta viestimiseen oppilaille.

Kaiken kaikkiaan restonomien maistatukset Karhunvuoren koululla poistivat useamman henkilön ennakkoluulot hyönteisiä kohtaan. Näyttää siltä, että hyönteiset ja alkuvaiheessa nimenomaan sirkat tulevat olemaan tulevaisuuden ”super foodia”. Hyönteistalous on kasvava toimiala Suomessa. Kulutuksen lisäämiseksi on vielä työtä tehtävänä.

Maistatukset jatkuvat maaliskuussa Kotkan Ekamin ja XAMKin yksiköissä hiemän varttuneemmilla opiskelijoilla ja henkilökunnalla.

Maistatuksessa mukana

Kotkan karhuvuoren koulu.

Muurahaiskauppa Oy: Tommi Nuolioja ja Anri Koho

XAMK, restonomiopsikelijat: Sami Kattelus, Pia Einamo-Urpalainen, Camilla Pilvola, Jonna Hänninen

Ekami Kotka: Eeva Mäenpää ja Pia Einamo-Urpalainen

 

Kirjoita kommentti

*