Kutsuimme blogivieraaksi Kulma-hanketta luotsaavan Marle Kirvesniemen. Samalla kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksien asiallahan me olemme, vaikka eri ihmisten kanssa työskentelemmekin. Kulma-hankkeen tavoitteena on luoda kulttuuriharrastajien harrastekerho, jossa toteutetaan harrastajien toivomia ja luomia kulttuuritoimintoja esikuvansa liikunta- MAHL:n mukaan. Kulma saa osarahoitusta EU:lta ja on Meijän Mikkelin tuensiirtohanke. Kulmassa tarjotaan aluksi halukkaille kohderyhmään kuuluville nuorille ja työikäisille maksuttomia kulttuurikokemuksia. Kerrotko Marle lisää kokemuksistanne?

Kiinalaisen maalauksen työpaja. Kuva: Marle Kirvesniemi

Kaikki osaaVAT

”Kaikki osaa, ei ole olemassa ”en osaa” vastausta, kun kyseessä on taide ja kulttuuri. Jokaisen kädenjälki on uniikkia. Olen huomannut, että aikuisilla on matalampi kynnys kokeilla jotakin aivan uutta. Nuoremmat ovat hieman epävarmempia ja vetäytyvät uusista jutuista arvostelun pelossa. Työpajojen ikäjakauma on ollut joka kerta hyvin sekalainen ja mielestäni se on tuonut ryhmädynamiikkaan sopivaa vaihtelua sekä madaltanut heidän keskinäistä tunnettansa tulla arvostelluksi. Osallistujat ovat voineet inspiroitua toistensa töistä sekä iloinneet omista ja muiden onnistumisista. Usein työelämässä tai elämässä yleensä esiintyvät toiminnalliset rajoitteet eivät ulotu ilmaisuun, jonka muotoja on yhtä monta kuin tekijöitä.

ONNISTUMISEN ILOA

Osaamisen ja onnistumisen aito ilo antaa voimavaroja ja rohkaisee toimimaan itsenäisemmin. Aina ei tarvitse olla kirkkaana mielessä mitä haluaisi kokeilla tai tehdä, mutta riittää, että on halua kokeilla. On ollut mahtava seurata miten osallistujat ovat rohkaistuneet omatoimiseen työskentelyyn täysin uusien asioiden edessä. Aloituksen mahdollinen hermostuneisuus on vaihtunut uteliaisuudeksi oppia ja kokeilla uutta.

Työpajat ovat tuoneet mahdollisuuksia myös tuottajille, yhdistykset, yritykset ja yksityiset tuottajat ovat aktivoituneet hankkeen toimintaan mukavasti. Uusia ideoita on testattu ja otettu käyttöön avullamme. Toimintamme mallia täytyy vielä jalkauttaa, jotta löydämme entistä enemmän toimijoita hankkeen piiriin. Tämä on hieno mahdollisuus saada lisätuloja, uusia asiakkaita sekä tuoda toimintaa tunnetuksi.

MONENLAISTA KULTTUURIA

Mielestäni tällaiselle toiminnalle on suuri kysyntä Mikkelin kokoisessa kaupungissa. Kulttuuriharrastamisen mahdollisuuksien saavutettavaksi tuominen on erittäin tärkeä osa hyvinvointia. Jokainen kokemus on merkittävä tavalla tai toisella. Olen aivan varma, että jokaiselle löytyy kulttuurin parista se omanlainen juttu, josta nauttii ja saa virtaa arkeen. Ei pidä unohtaa, että urheilu on myös kulttuuria, vaikka se usein mielletään erilleen kulttuurin kentästä.
Piparin tuoksuista joulun odotusta kaikille!

Ps. Muistathan ilmoittautua Piparkakkutyöpajaan 6.12 mennessä hankkeen nettisivuilla!”

Marle Kirvesniemi
KULMA-hanke
marle@mahl.fi
puh. 044 240 9993
www.mahlhankkeet.fi
Facebook: @kulmahanke
Instagram: @kulmahanke

Hanna Vahvaselkä inspiroi pajalaisia. Kuva: Tuulevi Aschan

Tuulevi Aschan
Parasta Etelä-Savoon-hanke (ESR)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
tuulevi.aschan@xamk.fi
Twitter: @tuulevia
#parastaes

Parasta Etelä-Savoon – taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanketta toteuttavat 1.1.2019–31.12.2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Toteutusta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. 

Lisätietoja:
www.xamk.fi/parastaes
www.facebook.com/parastaes 
seuraa somessa #parastaes