6. Kansainvälinen matkailufoorumi järjestettiin Moskovassa 21.4.2021 (hybridimallina).

Kuninkaantie-hanketta esiteltiin hyvänä esimerkkinä kansainvälisen teemareitin kehittämisestä sekä historiallisen perinnön ja digitaalisten ratkaisujen yhdistämisestä alueiden matkailuelinkeinon ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.

Tapahtuman järjestäjinä olivat Venäjän kansainvälinen matkailuakatemia (pääjärjestäjä) sekä muut tahot: Venäjän matkailualan liitto, Venäjän kauppa- ja teollisuuskamari, Euroopan hotelli- ja ravintola-alan koulujen yhdistys EURHODIP, Sosiaalisen matkailun organsaatio (ISTO). Foorumiin osallistui matkailuasiantuntijoita, oppilaitosten edustajia, matkailutoimijoita, viranomaisia 15 Venäjän alueesta ja 7 Euroopan maasta, yhteensä yli 200 osallistujaa.