REKKU-tutkimuksen tiedonkeruu on kevään aikana edennyt erittäin mielenkiintoiseen vaiheeseen eli haastatteluihin. Pääsimme vierailemaan kahden sydänkuntoutuksen palveluntuottajan luona Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Haastattelimme kuntoutustaan päättäviä asiakasryhmiä sekä kuntoutusta toteuttavia ammattilaistiimejä. Syksyllä jatkamme tekemällä vielä kolme haastattelumatkaa eri puolille Suomea. Käymme Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa. 

On ollut hyvin innostavaa päästä tapaamaan kuntoutujia ja kuntoutuksen ammattilaisia. Kasvokkain puhe usein rönsyilee ja esiin nousee asioita, joita ei välttämättä kyselyissä huomata kysyä. Ryhmässä syntyy helposti keskustelun ketju, jossa yhden kommentti herättää toisessa jonkin muun ajatuksen. 

Asiakkaat kertoivat meille mielellään ja varsin avoimesti kokemuksistaan. Heillä oli selkeitä mielipiteitä kuntoutuksessa onnistuneista asioista sekä joitain kehitysehdotuksia. 

 

Palveluntuottajat ovat silta tutkijoiden ja asiakkaiden välillä

Yhteistyö palveluntuottajien eli monenlaisten yritysten kanssa on olennaista tutkimuksen toteutukselle. Haastatteluvierailumme ovat epäilemättä aiheuttaneet kurssiviikon ohjelmaan ja ammattilaisten kalentereihin muutostarvetta. Järjestelyt ovat silti olleet sujuvat ja olemme tunteneet itsemme tervetulleiksi. 

Syksyllä aloitetaan myös Oma väylä -kuntoutuksen haastattelut. Tämän uuden kuntoutuspalvelun toteuttajien kirjo on laajempi kuin vakiintuneen sydänkuntoutuksen. Haastatteluun valitaan yrityksiä niin, että erilaiset toimijat saavat äänensä kuuluviin. Asiakkaiden haastattelut tehdään yksilöhaastatteluina.

 

Kyselyillä kootaan laajasti kentän tunnelmia

Tiedonkeruu asiakaskyselyillä jatkuu vuoden loppuun asti. Kyselyillä saadaan koottua tietoa ja näkemyksiä laajalta joukolta. Kyselyidenkin onnistumisen edellytyksenä on yhteistyö kuntoutuksen toteuttajien kanssa. Heillä on merkittävä rooli asiakkaiden informoimisessa ja ajan järjestämisessä kurssiohjelmaan. 

Tällä hetkellä käynnissä on asiakkaiden alkukyselyiden rinnalla loppukysely kuntoutustaan päättäville. Loppukyselyt ovat lähteneet hyvin käyntiin. Oma väylä -kuntoutuksen vastaajia on kertynyt 104 kpl, sydänkuntoutuksen 16 kpl.

Myös palveluntuottajille on tulossa kyselyitä. Heiltä kysytään syksyllä palvelujen organisoinnista ja resurssoinnista. Loppuvuodesta ammattilaistiimit pääsevät arvioimaan ja kertomaan näkemyksiä kuntoutuksen toteuttamisesta. Syksyn kuluessa palveluntuottajille on tulossa infotilaisuuksia, joissa kerrotaan alustavia tuloksia.

”Olemme olleet tyytyväisiä. Asiakkaat ovat antaneet jo tässä vaiheessa hyvää palautetta. Hienoa, että KELA kehittää palvelua ja kuuntelee myös kentän tunnelmia”, Oma väylä -palveluntuottaja kiittelee. 

Tutkimustiimi puolestaan kiittää palveluntuottajia yhteistyöstä. Tieto on arvausta (tai tuntumaa) parempi perusta vaikuttavan kuntoutuksen kehittämisessä. 

 

Kirjoittanut Sari Saukkonen, joka työskentelee Kelan ja Xamkin yhteistyönä toteutettavassa Kelan kuntoutuksen toimeenpano ja toimivuus -tutkimuksessa.