Tervetuloa mukaan eteläsavolaisen koulu- ja oppilaitosnuorisotyön ammattilaisverkostoon! Toimitpa oppilaitoksessa täyspäiväisesti, osa-aikaisesti, vielä kokeiluasteella tai nuorisotyön hallinnon näkökulmasta. Olipa taustaorganisaatiosi kunta, kuntayhtymä, järjestö, seurakunta tai joku muu, olet toivottu jäsen verkostossa. Mielenkiinto koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämiseen yhdistää meitä.

Tässä yhteydessä koulu- ja oppilaitosnuorisotyöllä tarkoitetaan lähinnä 11-19 -vuotiaiden tavoitteellista kasvatustoimintaa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimintaympäristöissä.

Työn kehittämisen näkökulmia

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä edistetään monella tasolla valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. OKM on myöntänyt erityisavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Valtakunnallisesti kehittämistyötä koordinoi Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa 9 osatoteuttajan voimin. Yhessä eteenpäin -hankkeessa toimimme Etelä-Savossa ja hankkeen kumppanioppilaitoksia on Mikkelissä, Mäntyharjussa ja Savonlinnassa.

Perusopetuksessa koulunuorisotyöllä alkaa olla jo melko vakiintunut asema, esimerkiksi välituntitoiminnan, ryhmäytysten ja tapahtumien muodossa. Oppilaitosnuorisotyön kysyntä ja tarve ovat lisääntyneet myös toisen asteen oppilaitoksissa. Etelä-Savossa Esedu ja Suomen Nuoriso-opisto ovat olleet etujoukoissa palkatessaan opiskelijatoiminnan ohjaajat. Ammatillisen koulutuksen asuntolatoimintaa kehitetään Opetushallituksen ja Saku ry:n johdolla (mm. Asuntolatoiminnan laatusuositukset, 2020). Tähän liittyy nuorisotyön ja asuntolatoiminnan yhteistyön syventäminen (Toimiva asuntola nuorille, 2020). Lukiokoulutus on saamassa 1.8.2021 ohjenuorakseen uuden OPSin, jossa korostuu yhteisöllisen ja osallistuvan toimintakulttuurin edistäminen sekä elämänmakuisen lukioarjen toteuttaminen. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia nuorisotyön kenttään, varsinkin etsivään nuorisotyöhön, ei vielä täysin tunneta. Mm. näiden muutosten äärellä yhteisen keskustelun ja kehittämisen merkitys korostuu.

Teillä nuorisotyön ammattilaisilla on erilaisia toimintamalleja ja kuntakohtaisia työmuotoja koulu- ja oppilaitosnuorisotyön toteuttamiseksi. Kunnallinen nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoret koulusta, jossa koko ikäluokan saavutettavuus on mahdollista. Varsinkin Etelä-Savossa maantieteelliset etäisyydet hankaloittavat nuorten liikkumista iltaisin harrastuksiin ja vapaa-ajantoimintaan, jolloin koulupäivän aikana luodut kontaktit ovat erityisen merkittäviä. Evankelis-luterilaisen kirkon Kumppanuuden korit, NFG:n kiusaamisen vastainen työ ja MLL:n materiaalit kouluille ja oppilaitoksille ovat esimerkkejä yhteisestä pyrkimyksestä tehdä kasvatustyötä koulun tukena. Meillä kaikilla on paljon jaettavaa jo siitä, miten nuorisotyötä kouluissa toteutetaan.

Maakunnassamme nuorisoalan resurssit ovat rajalliset, mutta uskomme, että voimat yhdistämällä ja ennakkoluulottomasti rakenteita ravistelemalla voimme olla luomassa turvallisempaa ja viihtyisämpää opiskeluarkea nuorille. Ei anneta organisaatiorajojen rajoittaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyön edistämistä ja yhteistä unelmointia!

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan verkostoon täyttämällä Webropol-lomake. Lähetämme ilmoittautuneille verkoston tapaamiskutsut ja muuta teemaan liittyvää materiaalia, kuten tietoa koulutuksista. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään Teamsissä keskiviikkona 16.12.2020 klo 13:30 – 15. Kutsua saa jakaa eteenpäin mm. kunnan aktiivisille koulu- ja oppilaitosnuorisotyön järjestö- ja seurakuntatoimijoille. Osallistujamäärää ei rajoiteta.

 

Yhteistyöterveisin

Yhessä eteenpäin –hanketiimi

 

Verkostossa mukana Itä-Suomen AVI:

Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(ät)avi.fi

Kirjoita kommentti

*