Kyllä. Se kuuluu ihan kaikille opettajille, opoille ja muille ohjauksen toimijoille läpi koulutusjärjestelmän. Koulutustenjärjestäjien tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävästi ohjausta ja tukea urasuunnittelunsa tueksi. Laadukas ohjaus- ja opetustyö syntyy aidoista kohtaamisista, ajasta ja yhteistyöstä.

o Jatkoväyläopiskelija tarvitsee nimetyn opettajan amk:ssa!
o Opetuksen ja ohjauksen sujuva yhteistyö amiksen ja amkin välillä ehdottoman tärkeää
o Opetushenkilöstön uraohjausvalmiuksien vahvistaminen on tarpeellista
o Koulutustenjärjestäjien tulee huolehtia ohjauksen ja opetuksen resursseista ja laadusta

”Monissa oppilaitoksissa HOKS-ohjausta toteuttavat pääsääntöisesti ammatinopettajat, joten heidän uraohjaustaitojensa kehittäminen on erittäin ajankohtaista. Opinto-ohjaajien uraohjausasiantuntijuutta tulisikin mielestämme entistä enemmän hyödyntää kehittämällä heidän konsultoivaa ja ohjauspalveluja koordinoivaa rooliaan.”  (Juutilainen & Mäkelä, 2018, s.103.)

”Jatkoväyläopiskelijan opiskeleminen ammattikorkeakoulussa edellyttää myös ammattikorkeakoulun opettajalta vahvaa ohjauksellista työotetta vastaajien mukaan. Toisen asteen opiskelija tarvitsee rohkaisua, aitoa kiinnostumista ja kannustusta kenties ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaa enemmän, siirtyessään opiskelemaan jatkoväyläopintoihin.  Vastaajien mukaan jatkoväyläopiskelijat tarvitsevat ammattikorkeakoulussa nimetyn opettajan, joka toimii opiskelijan ohjauksellisena tukena vastuuopettajan tavoin.” (Ikonen, 2018.)

 

Katso tästä opiskelija Antti Suortamon terveiset: Minustako AMK-opiskelija?