Kolmantena kesän 2016 tapahtumana oli turvemaan korjuunäytös Mäntyharjulla, joka keräsi noin 56 kiinnostunutta metsänomistajaa sekä metsäalan toimijaa. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon ammattiopisto yhteistyössä Stora Enson Mäntyharjun toimipisteen kanssa.

Paikalla olivat metsäkonealan toimijoista Ponsse Oyj, Komatsu Oy, Stora Enso ja Forest Vihavainen. Korjuunäytös järjestettiin Stora Enson työmaalla Mäntyharjun Vanosen kylässä yksityisen metsänomistajan omistamalla metsätilalla. Korjuunäytöksessä tutustuttiin kesäaikaiseen turvemaan puunkorjuukohteeseen, korjuukalustoon ja maaperän vahvistamisratkaisuihin.

Vahvistamisratkaisuissa olivat esillä ajosillat sekä hakattavan kohteen kuusen pintajuurisuudesta johtuen ajourien havutus. Yleisölle korjuutapahtumasta järjestäjien puolesta kertoi Esedun Ano Teittinen. Näytöksessä mukana olleesta kalustosta ja sen soveltavuudesta turvemaiden korjuuseen kertoi Forest Vihavaisen Tapani Pekkola sekä Stora Enson Antti Rantanen.

Kirjoitti: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:
http://www.metla.fi/tapahtumat/2014/puu-loppuseminaari/pdf/siren.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/81258/URNISBN9789515884404.pdf?sequence=1