Kymen kauppakamari järjesti Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa suhdannebarometrin julkistamisen ja elinkeinoelämän foorumin 31.10.2018. Tämän jälkeen pidettiin Tulevaisuusverstas, jossa Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja alusti aiheesta ”Ennakoiva ajattelu ja liiketoimintaosaaminen yrityksessä – Mihin kannattaisi kiinnittää huomiota muutoksen pyörteissä?”  Verstaaseen sisältyi työryhmätyöskentelyosuus, missä pohdittiin työryhmissä seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä yritykset tällä hetkellä saavat/hankkivat ennakointitietoa?
  • Millaisen ennakointitiedon he kokevat hyödylliseksi yritystoiminnalle?
  • Millaista ennakointitietoa halutaan muodoltaan?
  • Mistä he mieluiten haluaisivat ennakointitietoa saada?

 

 

Etiäinen hanke osallistui tilaisuuden tulevaisuusverstasosuuden suunnitteluun ja toteutukseen KymiExact-hankkeen rinnalla. KymiExact-hankkeen tavoite on tunnistaa ja tuottaa ennakointitietoa yritysten tarpeisiin. Tilaisuutta käsiteltiin myös KymiExact-hankkeen Tiina Kirvesniemen 8.11.2018 blogikirjoituksessa.