”Metsäteollisuus on Kymenlaakson vahvuus. Kymenlaakso on ollut tavaraviennissä viime vuosina mitalisijoilla. Vuonna 2017 vienti oli yli neljä miljardia euroa. Viennin merkitys on suuri Suomen kansantaloudelle. Tämä tulisi huomioida myös koulutuspanostuksissa ja alueen vetovoimaisuuden kehittämisessä niin, että vientiteollisuus saisi tarvitsemansa korkeakoulutetut sekä muut osaajat. Korkeakoulutettujen saaminen on yleensä haaste, jos alueella ei ole itsellään yliopistoa. Ammattikorkeakoulu on alueella tärkeässä roolissa. Muuntokoulutuksen strategista kärkeä olisi hyvä suunnata vientiteollisuuden tarpeisiin.

Suurimpana haasteena on alueen vähenevä väestönkehitys. Talouskasvun edellytyksenä on työvoiman määrän ja tuottavuuden kasvu. Tuottavuuden kasvulla on vaikea pelkästään taata talouskasvu. Nopein ratkaisu on työperäisen maahanmuuton lisääminen. Tällöin olisi mahdollista saada käännettyä maakunnan vähenevä väestönkehitys.”

Lue koko koko artikkeli Kymen Sanomista 27.9.2018

Artikkeli on julkaistu myös Kouvolan Sanomissa 20.10.2018.

Artikkelin ajatukset perustuvat Etiäinen-hankkeen projektipäällikkön Yrjö Myllylän näkemyksiin. Näkemyksiin on jossain määrin vaikuttanut myös Etiäinen-hankkeen sidosryhmähaastattelut ja niistä saatu palaute. Hän tuotti pohjatekstin  Kaakkois-Suomen ely-keskuksen Tarja Paanasen käyttöön hänen kootessa  Kymenlaakson alueellisia kehitysnäkymiä työ- ja elinkeinoministeriön kokoamaan julkaisuun. Tästä löydät Työ- ja elinkeinoministeriön 10.10.2018 julkistetun  Alueelliset kehitysnäkymät – Syksy 2018 julkaisun.

 

Kirjoita kommentti

*