Tuija Vänttinen, Xamk

Etiäinen Tietoisku 1/2020

KYMENLAAKSOLAISTA ENNAKOINTIYHTEISTYÖTÄ – tulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeet haltuun

Etiäinen koulutustarpeiden ennakointi -hankkeessa (https://www.xamk.fi/etiainen) on kehitetty eri toimijoiden yhteistyönä Kymenlaakson ennakointimalli (Kuva 1.). Mallin valmistelua on vienyt eteenpäin vuonna 2018 perustettu Ennakointinyrkki (Kymenlaakson ennaekoinnin toimeenpanijaryhmä), jonka toimintaa koordinoi Kymenlaakson liitto. Kaakkois-Suomen ELYn vastuulla oleva Ennakointiryhmä (Kymenlaakson ennakoinnin ohjausryhmä) on hyväksynyt mallin syksyllä 2019. Kymenlaakson liiton ennakointisivustolta osoitteessa https://ennakointi.kymenlaakso.fi/ löytyvät ennakointityöhön osallistuvat organisaatiot.

Ennakointiyhteistyön tavoitteena on vision mukaisesti ennakoida yhteistyössä Kymenlaakson osaamistarpeita vetovoimaisen ja elinvoimaisen Kymenlaakson vahvistamiseksi. Mallin taustalla on jo 1990-luvulla kehitetty TTTmalli. Mallissa kuvataan toimijoiden keskeisimmät roolit ennakointiyhteistyössä. Etiäinen-hankkeen aikana on pilotoitu malliin sisältyviä tulevaisuusverstaskonseptia ja toimialakohtaisia yrityshaastatteluja.

Avaa tietoisku pdf-muodossa tästä: Ennakointimalli Etiainen tietoisku 1, 2020

Lisätietoja:

  • Mia Hämäläinen, aluekehitysasiantuntija, Kymenlaakson liitto, p. 0440 566 566, mia.hamalainen@kymenlaakso.fi
  • Tarja Paananen, erikoistutkija, p. 0295 029 076, Kaakkois-Suomen ELY, tarja.paananen@ely-keskus.fi
  • Tuija Vänttinen, TKI-asiantuntija (Etiäinen -hanke), Xamk, p. 040 629 9447, tuija.vanttinen@xamk.fi
  • Yrjö Myllylä, projektipäällikkö (Etiäinen -hanke), Xamk, p. 044 7028 332, yrjo.myllyla@xamk.fi