Ammattiopiston opiskelijoilta löytyy usein ammatillisen koulutuksen aikana kerrytettyä käytännön osaamista, jota lukion opiskelijoilta puuttuu. Automaatiotekniikka on hyvä esimerkki tästä. Automaatio-opinnoissa lukiolaisille tulee vastaan täysin uutta asiaa, kun taas ammattiopiston automaatiotekniikkaa opiskelleet tuntevat perusmittaukset ja niiden kytkemisen automaatiojärjestelmään. He tuntevat myös erialisia automaatiojärjestelmiä sekä osaavat niiden ohjelmointia.

Lukiolaiset suoriutuvat helposti amk-insinööriopintojen alun tasokokeista ja silloin heidän ei tarvitse osallistua opintojen alun valmentaville kursseille. Osasta tasokokeita saa myös valmentavaan kurssiin hyväksytyn suorituksen ja suorituspisteet. Käytännön osaamiselle vastaavia tasokokeita ei ole ollut käytössä.

Energiatekniikan automaation pilottikurssi integroitui Kouvolan seudun ammattiopiston (Ksao) menossa olevaan automaatiotekniikan opintokokonaisuuteen. Ammattiopiston opiskelijat pääsivät näyttämään osaamistaan jatkoväylän pilottina pidetyllä Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun kolmen opintopisteen mittaus-, säätö ja automaatiotekniikan perusteet -opintojaksolla.

Osassa teoriaopetusta hyödynnettiin siirrettävää ohjelmoitavalla logiikalla ohjattua lämmitysprosessia, johon oli valvomo sekä tiedonkeruu prosessikokeille kannettavalla tietokoneella. Näin johdanto ja esittely käytännön harjoituksiin pystyttiin pitämään Ksaon tiloissa Kouvolassa. Opiskelijoille käytännön harjoitukset järjestettiin Kotkassa Xamkin automaatiotekniikan opetuslaboratoriossa.

Kurssin sisällön ja toteutuksen suunnittelu sekä opetus tapahtuivat Ksaon ja Xamkin opettajien yhteistyössä opettajaparina. Hyvä yhteistyö oli tärkein edellytys opintojaksokokeilun onnistumiselle. Esimerkiksi yksi haaste ammattiopiston opiskelijoille oli etäisyys ammattikorkeakoulun käytännön harjoituksiin Kotkaan. Kuljetuspulma kuitenkin ratkesi yhteistyön voimin ammattiopiston logistiikkapuolen järjestämänä.

 

Lisätietoja:

Vesa Kankkunen

Lehtori

Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö, Xamk